Cash2Grow: financiële en persoonlijke groei

Stichting Cash2Grow promoot spaarkringen voor mensen met een krappe beurs zodat ze sociaal en financieel weerbaarder worden.
Wij ontwikkelen trainingsmateriaal, leiden begeleiders op en starten spaarkringen in samenwerking met organisaties zoals gemeentes en welzijnsorganisaties.

Cash2Grow: financiële en persoonlijke groei

Stichting Cash2Grow promoot spaarkringen voor mensen met een krappe beurs zodat ze sociaal en financieel weerbaarder worden.
Wij ontwikkelen trainingsmateriaal, leiden begeleiders op en starten spaarkringen in samenwerking met organisaties zoals gemeentes en welzijnsorganisaties.

Wat is een spaarkring?

De meeste mensen willen geld achter de hand hebben. Maar veel mensen hebben moeite met sparen. Geld op de bank of in een portemonnee wordt makkelijk uitgegeven. Geld dat via een spaarkring opzij wordt gezet, is echter niet direct beschikbaar.

De leden van een spaarkring inspireren elkaar om geld opzij te zetten voor iets wat ze graag willen: een nieuwe fiets, een meubelstuk, vakantie, zomerkamp …

Sparen in een spaarkring kan met heel kleine bedragen. Het gaat niet om hoeveel je spaart, maar om de mindset óm te sparen. Uit het fonds dat gevormd wordt door het spaargeld kunnen leden ook kleine leningen ontvangen om een tijdelijk tekort op te lossen of een investering te doen.

Onderlinge steun, tips en ervaringen van anderen helpen om financiële problemen te voorkomen of aan te pakken voordat ze te groot worden.

Hoe werkt het? Klik hier

Wat levert het op:

  • Een inspirerend sociaal netwerk
  • Bereiken van het spaardoel
  • Meer grip op je financiële situatie
  • Meer zelfvertrouwen door zelfmanagement en verantwoordelijkheid nemen
  • Investeren in je onderneming
  • Een financieel vangnet

Voor wie?

  • Mensen die meer willen sparen en meer grip willen krijgen op hun financiële situatie
  • Ondernemende mensen die baat hebben bij kleine leningen om hun dromen waar te maken

Lees meer >

Wie zijn wij?

Gabriëlle Athmer en Julie-Marthe Lehmann zijn de initiatiefnemers van de stichting. De stichting heeft een actief bestuur bestaande uit vijf personen.

Gabriëlle Athmer, directeur van de Stichting Cash2Grow, heeft als microfinancieringsconsultant twintig jaar ervaring met spaarkringen in verschillende landen in Afrika. Wat haar in spaarkringen aanspreekt is dat het om zo veel meer gaat dan geld: namelijk om het sociale netwerk en de versterking van het zelfvertrouwen van de leden door wat ze met onderlinge steun kunnen bereiken.  Dat inspireerde haar om spaarkringen verder te verspreiden in Nederland.

Julie-Marthe Lehmann, de voorzitter van de Stichting Cash2Grow, is docent bij de Haagse Hogeschool en heeft een aantal spaarkringen opgezet in Den Haag en in Amsterdam als onderdeel van haar promotieonderzoek, dat inmiddels in de afrondende fase is.  De voorlopige resultaten van haar onderzoek wijzen op een positief effect van de spaarkringen op het welzijn van de leden. Dit was de reden voor Julie-Marthe om mede het initiatief te nemen voor de oprichting van de stichting en als voorzitter Stichting Cash2Grow te ondersteunen.

Lees meer  > Biografieën van directeur en bestuursleden

Internationale beweging:

Vooral in Afrikaanse landen zijn spaarkringen bijzonder populair, maar ook in Europa neemt hun aantal toe. Een van de eerste activiteiten van de Stichting Cash2Grow was het organiseren van een internationale workshop, in samenwerking met de Haagse Hogeschool en het Microfinance Centre in Polen: ‘Savings Group Movement in Europe– a new way to foster financial and social empowerment! 

Lees meer >

Wie zijn de aanjagers?

Met Stichting LIFT voeren wij het pilotproject ‘rijker door samen sparen’ uit, waarin financiële educatie is geïntegreerd in het behalen van spaardoelen.  Klik hier voor meer informatie.

Organisaties die dit project financieel ondersteunen:

Oranjefonds
Rabo Foundation
Fonds 1818
Sobriëtas

Deze organisaties ondersteunen ons met kennis en advies:

Armoedecoalitie Utrecht
Vrije Universiteit Amsterdam
Haagse Hogeschool

Zusterorganisaties in Europa:

Spanje: ACAF – La Asociación de Comunidades Autofinanciadas
Duitsland: SavingsBuddies
Italië: Labins – laboratorio de innovazione sociale
Polen: MFC – Microfinance Centre

Internationale kennispartners:

SEEP Leading Collaboration and Learning
Savings Revolution
VSL Associates

Lees meer >