ANBI-status

ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat organisaties met een ANBI-status zich nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang. Stichting Cash2Grow beschikt over de ANBI-status gezien haar maatschappelijke functie.

Giften aan Stichting Cash2Grow mogen hierdoor, onder bepaalde voorwaarden, worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook Cash2Grow zelf hoeft geen belasting over giften te betalen.

Als stichting met de ANBI-status gaan we verantwoord om met onze maatschappelijke financieringsbronnen.

Wij besteden deze primair aan het promoten van spaarkringen voor mensen met een krappe beurs om financiële en sociale veerkracht te bevorderen. Dit betekent ook dat we beperkt vermogen opbouwen en alleen met als doel om de duurzaamheid van ons werk te garanderen.

We zijn transparant over ons werk en onze financiën, onder andere door jaarlijks het ANBI-formulier te publiceren. De leden van het bestuur voeren hun taken onbezoldigd uit. Het personeel ontvangt een beloning volgens de CAO Sociaal Werk.

Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 858616129.

Donaties kunt u storten op:

IBAN: NL91 TRIO 0379 4976 11

t.n.v. Stichting Cash2Grow

o.v.v. Donatie