Initiatiefnemers en bestuur Stichting Cash2Grow

Gabriëlle Athmer, directieteam

Gabriëlle Athmer is mede-initiatiefneemster en lid van het directieteam van de Stichting Cash2Grow.

Haar ervaringen met organisaties die spaarkringen promoten in Afrika inspireerden haar om ook in Nederland deze succesvolle methode voor sociale en financiële emancipatie verder te verspreiden. Als projectmanager voor CARE introduceerde Gabriëlle in 1998 spaarkringen in Mozambique . Dit project is uitgegroeid tot de lokale organisatie Ophavela: ruim 160.000 spaarkringleden zijn inmiddels door Ophavela getraind. Vanaf 2001 is Gabriëlle als zelfstandig microfinancieringsconsultant in verschillende Afrikaanse landen betrokken bij het trainen, begeleiden en evalueren van vele organisaties die spaarkringen promoten.  Zij ontwikkelde spaarkringpromotieprogramma’s en trainingsmateriaal. Zie verder op LinkedIn

Julie-Marthe Lehmann, directieteam

Julie-Marthe Lehmann is mede-initiatiefneemster en lid van het directieteam van Stichting Cash2Grow.

Zij is een geëngageerde onderzoeker met betrekking tot onderwerpen rondom community economics, microsavings en financial literacy aan De Haagse Hogeschool. Julie is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een onderzoek naar spaargroepen. Door het incuberen van vijf spaargroepen in Den Haag en Amsterdam, heeft zij onderzocht of en hoe participatie van groepsleden hun welzijn kan verbeteren met betrekking tot sociale netwerken, huishoudfinanciën en ondernemerspositionering. De onderzoeksresultaten laten zien hoe processen van een solidaire economie aan de basis van de samenleving kunnen bijdragen aan het algemene welzijn van kwetsbare mensen en micro-ondernemers in Nederland. Julie is bevlogen over het opzetten van spaarkringen. Zij combineert enthousiast haar ervaringen in Nederland met die van Gabriëlle uit Afrika bij de verdere ontwikkeling van de stichting.

Bruno Molijn, penningmeester

Bruno Molijn, penningmeester

Bruno werkt sinds 1997 bij Oxfam Novib als specialist in microfinanciering. In die hoedanigheid heeft hij veel ervaring met spaarkringen in de Derde Wereld. Hij beoordeelde subsidieaanvragen van lokale en internationale organisaties voor spaarkringprogramma’s en bezocht deze kringen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. In samenwerking met Oxfam Amerika organiseerde hij voor de kantoren van Oxfam in Afrika, Azië en Latijns-Amerika een tweedaagse workshop over spaarkringen in Den Haag (2016).

Peer Smets, secretaris

Peer Smets, secretaris

Peer werkt als universitair docent bij de afdeling sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij heeft naast de stedelijke problematiek ook spaar- en kredietgroepen onderzocht in India, Zuid-Afrika en Nederland. Peer Smets bestudeerde de werking en het management van deze groepen en hoe deze bijdragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden van deelnemers. Deze inzichten zijn vastgelegd in diverse publicaties.

Kiomara Aguilar Matamoros, bestuurslid

Kiomara is in Honduras geboren en woont sinds 2007 met haar gezin in Nederland. Zij is medeoprichter en lid van de spaarkring van Hondurees Nederlandse vrouwen in Zuid-Holland. Eerder richtte zij de vereniging van Hondurezen in Nederland op. Zij is enthousiast vrijwilliger bij organisaties die zich bezighouden met de integratie van migranten in de samenleving. Zo is zij een van de oprichters en de voorzitter van Stichting Steunpunt Inburgering en Samenleving in Delft. Ook is zij bestuurslid van de stichting 8 Maart in Delft. In Honduras werkte zij bij verschillende organisaties aan projecten, zoals versterking van de capaciteiten van lokale overheden en institutionele transparantie.

Marie Antoinette de Veth, voorzitter

Marie Antoinette heeft veertig jaar werkervaring in binnen- en buitenland. Zij was lid van de directie van Vrouwenvakschool Alida de Jong te Utrecht, een school voor herintredende vrouwen, die in het verleden te weinig kans hebben gekregen om een passende opleiding te volgen. In dat kader zette zij ook een reïntegratiebedrijf specifiek voor vrouwen op. Vervolgens was zij bovenschools directeur van twee scholen gelieerd aan jeugdgevangenissen. In de laatste jaren voor haar pensioen deed zij interim opdrachten voor jeugdgevangenissen, jeugdzorg en een mytylschool. Ook begeleidde zij startende ondernemers met een migratieachtergrond.

Marije Boekkooi

Marije Boekkooi, bestuurslid en vertrouwenspersoon

Marije werkt als expert bij Duurzaamheid.nl op vraagstukken rondom SDG 11 – inclusieve duurzame steden. Een van haar projecten is SDI – Slum Dwellers International, ‘s werelds grootste organisatie van sloppenwijkbewoners die zichzelf organiseren voor een duurzame, schone en veilige leefomgeving.
Vanuit die rol kwam zij ook voor het eerst in aanraking met spaargroepen, want dit wereldwijde netwerk begint altijd lokaal met vrouwen die in hun wijk een spaargroep opzetten.
Eerder studeerde Marije ‘Maatschappelijke vraagstukken en beleid” aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werkte daar als onderzoeker/docent. Ze bestudeerde burgerparticipatie en zelforganisatie en promoveerde op de vraag hoe sociale bewegingen worden georganiseerd.

Beloningsbeleid

Leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.