Herdruk ledenmap!

Binnenkort gaan er weer nieuwe spaarkringen van start in onder andere Groningen, Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Het is dus de hoogste tijd voor een herdruk van onze ledenmap.
De drukkerij print nu de nieuwe werkmappen, zodat we ze snel kunnen overhandigen aan nieuwe en enthousiaste spaarkringleden.

2022-11-22T12:36:02+00:0030-05-2022|

Individuele spaarpot!

Sommige spaarkringen willen liever niet met gezamenlijke geldkist werken.
Voor deze groepen bieden we nu een optie om het geld individueel te bewaren in een eigen spaarpot.
Op deze manier spaar je wel samen in een spaarkring, maar beheert iedereen zijn eigen spaarblik. Het spaarblik kan niet tussentijds geopend worden.
Tijdens de lockdown is gebleken dat dit ook een mooie manier is om te sparen wanneer een groep digitaal bij elkaar komt.

 

 

2022-11-22T12:36:43+00:0028-05-2022|

Gestart met Groeiprogramma V: Pioniersprogramma van het Oranje Fonds

We zijn toegelaten tot het Groeiprogramma V van het Oranje Fonds en daar zijn we heel blij mee!

Stichting Cash2Grow  wil zich verder ontwikkelen als sociale onderneming en zo minder afhankelijk worden van fondsen en subsidies.
Onze ideeën, plannen en te nemen stappen verwerken we in een businessplan, wanneer deze af is zullen we die ook op onze website delen.
Dit concept plan samen met een pitch van Julie hebben we ingediend bij het Oranjefonds, met succes!

We mogen meedoen aan het Groeiprogramma V: Pioniersprogramma van het Oranje Fonds! Met andere 37 pioniers uit het sociale domein gaan we aan de slag met workshops en coaching om onze initiatief te versterken en ons impact te vergroten. Inmiddels zijn we gestart en het is super inspirerend elkaar te leren kennen en het programma is uitdagend en zeer geschikt voor onze organisatie: Samen met de andere inspirerende deelnemers heeft Julie veel geleerd, gelachen, herkenning gevoeld. In groep inspireren we elkaar en zetten we elkaar aan het denken.

We kijken er naar uit om ons zelf verder te ontwikkelen om samen bij te dragen aan een gelijkwaardigere samenleving. We hebben er zin in! En nu aan het werk! Want we hebben nog veel te doen….

2022-11-22T12:38:01+00:0017-05-2022|

Ontwikkeling nieuwe spaarmethode met stempels

Omdat we een aantal spaarkringen hebben waar mensen niet (goed) kunnen lezen en schrijven zijn we een nieuwe spaarmethode aan het ontwikkelen en testen.
In samenwerking met Stichting Al Amal werken we aan een spaarmethode waarbij we gebruik maken van stempels.
Een stempel staat voor een vast bedrag. Aan het aantal stempels kun je dan zien hoeveel je hebt gespaard.

De verschillende stappen die elke spaarkring terug komen, zijn we aan het versimpelen.
Bij de stempelmethode hoef je minder stappen te doen, en elke stap wordt uitgelegd in simpele bewoording en met een illustratie.

Op deze manier hopen we een spaarkring nog laagdrempeliger te maken en zo toegankelijker voor meer mensen.

De komende periode gaan we de stempel-spaarboekjes verder testen en ontwikkelen. We houden jullie op de hoogte.

 

2022-11-22T12:38:57+00:0004-05-2022|

Terugblik: Inspiratiemiddag in Groningen

Sociale en financiële veerkracht van jongeren.

Gisteren organiseerde we op de Hanzehogeschool in Groningen samen met de Werkplaats Sociaal Domein NoordGro Next en De Haagse Hogeschool een inspiratiemiddag. Deze ging over de sociale en financiële veerkracht van jongeren. Samen met professionals, studenten en gastsprekers uit het sociale domein zoals CMO Stamm, onderzochten we de vraag hoe we deze veerkracht kunnen vergroten.

Daarna waren er drie workshops:

– Jong geleerd is oud gedaan door Inkomensdienstverlening Groningse Kredietbank

– The Future of Money door De Haagse Hoge School

– De Jonge Spaarkring door Julie-Marthe Lehmann (Cash2Grow) en Oscar Verbeek (Studio Waardig).
Samen met onder andere Louis Polstra (Hanzehogeschool) en de aanwezigen gingen ze in op de vraag hoe we spaarkringen beter kunnen laten aansluiten bij de belevingswereld van jongeren.

Het was een zeeg geslaagde middag!
Met een hogere opkomst dan we hadden verwacht. Het klaslokaal zat helemaal vol!
De ongeveer veertig aanwezigen waren enthousiast en er was veel interactie.

2022-11-22T12:39:57+00:0020-04-2022|

Inspiratiemiddag Financiële en sociale veerkracht van jongeren vergroten

Op dinsdagmiddag 19 april 2022 organiseren we samen met de Werkplaats Sociaal Domein Noord,  Gro Next en De Haagse Hogeschool een inspiratiemiddag over de sociale en financiele verkracht van jongeren.

Armoede en schulden zijn een groeiend probleem. Armoede veroorzaakt vaak uitsluiting. Inmiddels heeft een op de vijf huishoudens in Nederland risicovolle schulden. De belangrijkste redenen zijn een gebrek aan financiële educatie en het ontbreken van een financiële buffer. Voor jongeren geldt in het bijzonder dat het steeds lastiger word om goed met geld om te gaan in onze huidige consumptiemaatschappij. Het internet zit vol verleidingen en jongeren laten zich vaak leiden door het moment en hun directe omgeving. De hoeveelheid complexe financiële producten en toeslagen waar ze recht op hebben neemt toe. Door de coronapandemie is er een flinke toename in sociale en financiële kwetsbaarheid onder jongeren. Door thuisonderwijs en een verschuiving naar digitale middelen wordt het voor jongeren steeds moeilijker om duurzame relaties op te bouwen met anderen. Door economische sluitingen komen veel jongeren geld tekort.

Tijdens deze inspiratiemiddag onderzoeken we samen met professionals, studenten én gastsprekers uit het sociale domein de vraag over hoe we de financiële en sociale veerkracht van jongeren kunnen vergroten.

In verschillende workshops leren we meer over de belevingswereld van jongeren die in armoede leven, over hoe jongeren in een spaarkring aan hun sociaal netwerk kunnen bouwen en beter met geld leren omgaan en hoe we ze kunnen leren het huidige geldstelsel beter te begrijpen en te gebruiken.

Aanmelden

Het evenement wordt gehouden op 19 april bij de Hanzehogeschool Groningen, Zernikeplein 23 in Groningen. We starten om 12 uur met een lunch, vanaf 13 uur start het officiele programma.
Wil jij er bij zijn? meld je dan nu hier aan voor de (gratis) inspiratiemiddag. Het download het definitieve programma (pdf).

Programma Inspiratiemiddag veerkracht jongeren 19 april 2022

 

2022-11-22T12:43:54+00:0024-03-2022|

Onderzoek naar initiatieven die geldstress bestrijden.

In opdracht van FNO Zorg voor kansen deed Purpose onderzoek naar twee onderzoeksvragen: ‘Wat gebeurt er al in Nederland bij het bestrijden van geldstress?’ en ‘Hoe kunnen we het bestrijden van geldstress verbeteren?’
Het onderzoek is gedaan in het kader van het 10 jarige programma ‘Samen Kansrijk en Gezond’ van FNO dat zich inzet voor het verbeteren van de ervaren gezondheid van gezinnen in kwetsbare omstandigheden in Nederland. Het is bekend dat chronische stress een vicieuze cirkel creëert waardoor de (ervaren) gezondheid achteruit gaat.
De hoofdconclusie van het onderzoek is dat er veel initiatieven zijn die aandacht besteden aan gedrag en dat er meer aandacht nodig is voor geld. Daarmee worden initiatieven bedoeld die geld geven, helpen met sparen en/of schulden saneren of kwijtschelden. Van de 138 initiatieven die bij het onderzoek betrokken waren, focussen er maar drie op sparen. Van deze drie is alleen Cash2Grow landelijk actief.
Onze aanpak is uitgekozen om uitgebreider te beschrijven in hoofdstuk 7 ‘verdieping’. Het is een mooi en helder onderzoek, een absolute aanrader dit te lezen!
Voor Cash2Grow is het onderzoek ook een opsteker, heel fijn dat zowel de financiële als de sociale waarde van onze spaarkringen hierin zo goed naar voren komen. W
e zullen hier binnenkort meer over delen, je kunt het rapport nu alvast hier lezen.

 

2022-11-22T12:48:39+00:0011-03-2022|
Go to Top