Lets Savee2022-06-13T14:10:32+00:00

Van janauari 2020 tot april 2022 hebben we meengedaan aan: Europees spaarkringproject LETS SAVEE 

LETS SAVEE staat voor: LEarning, Teaming up and Saving – SAVing groups for Employabiliy and Empowerment.

Zeven organisaties uit vijf landen deden mee aan dit project. Stichting Cash2Grow en De Haagse Hogeschool doen mee vanuit Nederland. Verder participeren organisaties uit Polen, Duitsland, Spanje en Italië:

Zo is het begonnen…

In Juni 2018 organiseerde de toen net opgerichte Stichting Cash2Grow, samen met De Haagse Hogeschool en MFC Polen, een internationale workshop over spaarkringen. De bovenstaande organisaties hebben daaraan bijgedragen. Deze korte video geeft een impressie van de dag:

 

 

 

 

Activiteiten LETS SAVEE

Spaarkringen vormen een uitstekend platform voor financiële educatie en training in ondernemersvaardigheden. De zeven projectpartners gaan training curricula ontwikkelen, ieder vanuit de eigen expertise en ervaring. De curricula omvatten besparingsstrategieën, goed gebruik van leningen, preventie van schulden, overzicht over de huishoudfinanciën en ondernemersvaardigheden. Door het ontwikkelen van trainingscurricula voor verschillende doelgroepen willen we de positieve impact op spaarkringleden vergroten en nieuwe doelgroepen bereiken.

Vier workshops vonden plaats over de volgende onderwerpen:

1) ontwikkelen van ondernemersvaardigheden en vergroten van inzetbaarheid van spaarkringleden (Spanje)

2) vergroten van financiële geletterdheid van spaarkringenleden (Italië)

3) bijdrage van spaarkringen aan de integratie van vluchtelingen (Duitsland);

4) strategieën om doelgroepen te bereiken (Nederland).

Hoe werken we samen?

Iedere organisatie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een onderdeel van het project.

  • Cash2Grow heeft de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een spaarmethode en training curricula voor financiële geletterdheid en ondernemerschap.
  • De Haagse Hogeschool is verantwoordelijk voor marktonderzoeken die in ieder land zullen worden gedaan. In de marktonderzoeken zullen verschillende doelgroepen worden geïdentificeerd, nieuwe strategische partners worden gezocht en de legale context van spaarkringen in kaart worden gebracht.
  • De Spaanse organisatie Fundació Servei Solidari ontwikkelt audiovisueel materiaal dat gebruikt kan worden voor promotie en training van spaarkringen.
  • De Duitse organisatie Savings Buddies is verantwoordelijk voor het schrijven van casestudies die de resultaten van de activiteiten voor een breder publiek toegankelijk maken.

Wat gebeurt er in Nederland?

  • In April 2021 organiseerde Cash2Grow voor de Europese partners een drietal ZOOM bijeenkomsten waarbij de volgende onderwerpen aan bod kwamen: de spaarkringmethode van Cash2Grow, de financiële educatie, training van begeleiders, strategieën om de doelgroepen te bereiken, en toekomstvisie van Cash2Grow.
  • Eind 2021 organiseerde Cash2Grow een workshop over spaarkringen voor Nederlands publiek, waarbij de resultaten van het project zullen worden gepresenteerd.
  • In 2022 presenteerde Cash2Grow haar casestudy.

 

Casestudy Cash2Grow
Met trots presenteren wij onze case study, die gaat over het versterken van sociale en financiële weerbaarheid door spaarkringen volgens de methode van Cash2Grow.

Deze hebben we

gemaakt binnen het project LETS SAVEE, op 18 januari 2022 hadden we een digitale presentatie en bespreking van de case study.

DOWNLOAD & LEES DE CASESTUDY

 

 

LABINS Casestudy

 

Ook zijn de verschillende spaarkringen in diverse landen gefilmd, bekijk het filmpje hier onder.
Binnenkort volgt het filmpje met nederlandse ondertiteling voor nu is deze in het Engels.

 

 

 

Go to Top