Stichting Cash2Grow is in maart 2018 opgericht. Hieronder lees je onze visie, missie en onze strategie.

Onze Visie: waar willen we naar toe?

Een duurzame en solidaire samenleving, waarin goed omgaan met jezelf, met anderen en met onze planeet vanzelfsprekend zijn.

Onze Missie: waar staan we voor?

Promoten van spaarkringen voor mensen met een krappe beurs zodat ze sociaal en financieel weerbaarder worden.

Onze Strategie: hoe pakken we het aan?

  • We kiezen voor een collectieve aanpak omdat we vinden dat mensen elkaar kunnen steunen om weerbaarder te worden.
  • We bevorderen zelfbestuur omdat we de vaardigheden van mensen willen versterken om hun lot in eigen handen te nemen.
  • We streven naar spaarkringen als duurzame sociale netwerken, die zonder begeleiding van buitenaf blijven functioneren na een periode van training en coaching.
  • We hanteren een flexibele methodologie i.v.m. diversiteit van de verschillende leden van spaarkringen.
  • We blijven voortdurend bezig met onze aanpak door onze werkwijze en methoden te herdenken, te analyseren en verder te ontwikkelen.

Publicaties:
Jaarverslag 2021
jaarverslag 2020
jaarverslag 2018 – 2019
theorie gestuurde effectevaluatie
interne evaluatieverslag ‘Financiële en sociale waarde van spaarkringen’