Cash2Grow is genomineerd voor de Utrechtse Toegankelijkheidsprijs 2021!

nominatie Utrechtse Toegankelijkheidsprijs 2021

De gemeente Utrecht vindt dat iedereen mee moet kunnen doen. Daarom stimuleert zij initiatieven die toegankelijkheid bevorderen. En reikt zij elk jaar de Toegankelijkheidsprijs uit. Dit jaar is Cash2Grow genomineerd.

Cash2Grow maakt sparen voor iedereen mogelijk
Sparen is lastig. Vooral voor wie een krappe beurs heeft. Met een bankpas is het geld zo uitgegeven. Als je niet digitaal vaardig bent, ben je snel het overzicht kwijt. Spaarkringen bieden een oplossing. De leden stimuleren elkaar om geld opzij te zetten en wisselen tips en ervaringen uit. Het sparen kan al met hele kleine bedragen. De groep komt ongeveer 9 maanden bij elkaar, dan worden kleine bedragen samen toch een aardig bedrag. Op deze manier wordt sparen voor iedereen mogelijk.

Spaarkringen geschikt voor laaggeletterden en nieuwkomers
Het materiaal voor leden van spaarkringen is geschreven op A2 niveau. Dit is ideaal voor laaggeletterden en nieuwkomers die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen.

In spaarkringen ontmoeten mensen elkaar echt
In de spaarkringen werken de leden nauw samen. Ze maken onderling afspraken en leren vaardigheden als voorzitten en boekhouden om de spaarkring goed te laten verlopen. De leden leren elkaar goed kennen, krijgen inzicht in hun inkomsten en uitgaven en bouwen onderling vertrouwen op. Zo ontstaat er een veilige ondersteunende groep die jaren kan blijven bestaan. Naast sparen worden ook thema’s besproken zoals nee zeggen, stoppen met shoppen, complimenten geven en ontvangen en meer.

Breng je stem uit
Het publiek en de vakjury bepalen welk initiatief het meest toegankelijk is. De winnaar ontvangt een bedrag van € 3.000,-. Jij kunt Cash2Grow helpen om de Toegankelijkheidsprijs te winnen. Dit doe je door op Cash2Grow te stemmen. Je hebt tot 15 september de tijd, maar breng het liefst vandaag nog je stem uit via www.utrecht.nl/toegankelijkheidsprijs. Dank je wel!

2021-07-16T17:55:00+00:0016-07-2021|

Cash2Grow publiceert evaluatieverslag

De resultaten uit onze interne evaluatie bevestigen weer opnieuw: spaarkringen verbeteren de financiële en sociale weerbaarheid van hun leden.

Om de effectiviteit van onze methode te meten, hebben we de zeven spaarkringen uit het pilotproject (2019-2020) intensief gevolgd en onderzocht. Aan het begin en aan het eind van de spaarperiode vulden de spaarkringleden een vragenlijst in met grotendeels dezelfde vragen. Hierdoor kregen we niet alleen een beeld van het profiel van de deelnemers, maar ook van de veranderingen die de spaarkringleden hadden doorgemaakt. Bovendien hielden we aan het eind van de spaarperiode hielden een workshop met de spaarkringleden om te bespreken wat zij aan de spaarkring hadden gehad.

Uit de analyse van deze kwantitatieve en kwalitatieve gegevens blijkt dat de deelname aan een spaarkring leidt tot meer grip op geld, een groei van het zelfvertrouwen, verbeterde sociale vaardigheden en een versterkt sociaal netwerk. Positieve resultaten zien we ook terug in de waardering van onze spaarkringen: deelnemers beoordelen de methode van Cash2Grow gemiddeld met een 9.

Benieuwd naar de overige resultaten? Klik hier om het interne evaluatieverslag ‘Financiële en sociale waarde van spaarkringen’ te lezen.

2021-06-04T15:58:51+00:0001-06-2021|

Movisie presenteert onderzoek


In opdracht van Cash2Grow heeft Movisie een onderzoek uitgevoerd naar onze werkwijze. Uit praktijk- en literatuuronderzoek blijkt dat de activiteiten binnen een spaarkring effectief bijdragen aan de financiële en sociale weerbaarheid van mensen en hun netwerk versterken.

Movisie concludeert dat de aanpak van Cash2Grow voldoet aan alle voorwaarden die gedragswetenschappen stellen aan effectieve interventies gericht op de bevordering van beoogd gedrag. Effectieve interventies moeten makkelijk, aantrekkelijk, tijdgebonden en sociaal zijn. Dat is precies wat spaarkringen zijn! Vandaar ook het advies van Movisie: ga door met dit veelbelovende initiatief!

Movisie heeft een theorie gestuurde effectevaluatie uitgevoerd. Het onderzoek is gecombineerd met een effectenarena en een ervaren-baatonderzoek dat eerder is uitgevoerd door Cash2Grow. Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken

Benieuwd naar de resultaten? Hier kun je het onderzoek van Movisie downloaden.

2021-05-24T15:16:05+00:0011-05-2021|

Cash2Grow in Sociaal Bestek

Cash2Grow staat in de laatste editie van Sociaal Bestek, een online tijdschrift voor specialisten op het gebied van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Barbara Does en Julie-Marthe Lehmann schreven voor dit tijdschrift een artikel waarin ze de sociale en financiële waarde van spaarkringen aantonen.

De auteurs zien een spaarkring als een waardevol instrument bij de uitvoering van taken in het sociaal domein. Een spaarkring verbetert de kwetsbare situatie van deelnemers, vergoot hun vaardigheden en verkleint het risico op problemen. Spaarkringen maken deelnemers zelfredzamer en hebben daarmee betekenis binnen de maatschappelijke ontwikkeling van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.

Barbara Does is politicoloog, strategisch specialist bij de Gemeente Harderwijk en werkt als vrijwilliger bij Cash2Grow. Julie-Marthe Lehmann is adjunct directeur van Cash2Grow, docent-onderzoeker aan de Hogeschool Den Haag en promoveerde afgelopen februari aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp financiële zelfhulpgroepen.

2021-05-11T11:59:48+00:0004-05-2021|

Verslag internationale studiebijeenkomst 

schermprint online studiebijeenkomst via ZOOM

In de week van 26 april was Cash2Grow aan de beurt om onze zusterorganisaties in Spanje, Italië, Duitsland en Polen een e-rondleiding te geven in onze keuken met spaarkringen. Als onderdeel van het project LETS SAVEE waren verschillende internationale studiebezoeken gepland. Vanwege corona zijn al deze studiebezoeken omgezet in online bezoeken. Het doel van de bijeenkomsten is om kennis en ervaringen uit te wisselen ter bevordering van spaarkringen. In drie online bijeenkomsten bespraken we met onze Europese collega’s onze spaarkringmethode, werkwijze en ambities.    

Maandag
Op de eerste dag liet Cash2Grow zien hoe de stichting in Nederland is begonnen, wie tot de doelgroep behoort, hoe spaarkringen werken en hoe wij deze organiseren. Boeiend is de interactie tussen de deelnemers, want in elk land is het een beetje anders georganiseerd.  

Specifiek voor de Cash2Grow spaarkringmethode zijn bijvoorbeeld de volgende elementen:  

  • De zeer gestructureerde aanpak van de bijeenkomsten  
  • Het begrenzen van de spaarperiode tot maximaal 1 jaar waarna de leden hun spaargeld weer terugkrijgen en daarna weer opnieuw kunnen starten  
  • Het formuleren van een spaardoel als onderdeel van de financiële educatie  

Dinsdag
De tweede dag begon verrassend voor de internationale gasten. Vrijwel alle Nederlandse deelnemers waren in het oranje gekleed. Daar moesten natuurlijk wel om gelachen worden. Na een vrolijk ontvangst ging de bijeenkomst snel van start.  Cash2Grow besprak de principes waarop het educatieve programma is gebaseerd. Het educatieve programma heeft drie onderdelen: financiële educatie, samenwerken, en aan je dromen werken. Vervolgens verschoof de focus naar ons opleidingsprogramma voor begeleiders en ons strategisch planWe zijn ambitieus, ons plan is dat er 180 spaarkringen functioneren in 2025, in 10 steden of regio’s.    

Donderdag
De laatste dag stond in het teken van onderzoek, resultaten en evaluatie. Julie-Marthe Lehmann, docent aan de Haagse Hogeschool en adjunct-directeur van Cash2Grow vertelde over haar promotieonderzoek ‘financiële zelfhulpgroepen’, oftewel spaarkringen. Julie zette voor haar promotieonderzoek in Amsterdam en Den Haag vijf spaargroepen op om de betekenis van financiële zelfhulpgroepen in Nederland te onderzoeken (2014-2017). Op basis van dit onderzoek kon zij aantonen dat de deelname aan een spaargroep zowel het sociale netwerk als de financiële vaardigheden van de leden vergroot.  Movisie deed recent een theorie gestuurde evaluatie van de spaarkringen van Cash2Grow; het rapport daarvan was net op tijd uitgekomen om de conclusies en aanbevelingen te presenteren. Over dit onderzoek lees je binnenkort meer op onze nieuwspagina. 

LETS SAVEE
De internationale studiebijeenkomst is onderdeel van LETS SAVEE. Een project dat wordt gefinancierd door de Europese Unie vanuit het programma Erasmus +. Je kunt meer lezen over dit project op http://www.cash2grow.nl/projecten. 

2021-05-04T12:17:31+00:0004-05-2021|

Cash2Grow levert bijdrage aan armoedebestrijding in Amsterdam

Gemeente Amsterdam

De Gemeente Amsterdam ondersteunt Cash2Grow financieel. Dankzij deze subsidie kunnen wij samen met lokale partners spaarkringen starten voor mensen met een krappe beurs om hen financieel en sociaal weerbaarder te maken. Daarmee leveren wij een bijdrage aan de armoedebestrijding binnen de stad Amsterdam.  Voor de Gemeente Amsterdam een reden om over ons te berichten. In de nieuwsbrief voor professionals werkzaam binnen het Sociaal Domein verscheen een artikel over onze spaarkringen. Benieuwd naar het artikel? Lees hier het artikel dat eerder in de nieuwsbrief verscheen.

2021-06-30T19:00:41+00:0002-04-2021|

De resultaten van een Italiaanse casestudy

LETS SAVEE heeft recent de resultaten gepresenteerd van de casestudy van onze Italiaanse zusterorganisatie. De organisatie Labins (Laboratorio d’Innovazione Sociale) laat het succes zien van een gecombineerde aanpak, waarbij de methodologie van een spaargroep wordt gecombineerd met financiële educatie. De aanpak biedt handvatten voor wie weloverwogen keuzes wil maken rondom zijn of haar geldzaken.

Labins
Labins biedt sinds 2019 een uitgebreid opleidingsprogramma aan ter bevordering van de financiële geletterdheid. De organisatie biedt cursussen aan voor individuen, gezinnen, gemeenschappen en spaarkringen. Sinds het bestaan van het opleidingsprogramma heeft Labins 1.200 mensen getraind in financiële educatie en ondernemerschap. Daarnaast promoot Labins financiële en sociale inclusie, gendergelijkheid en de versterking van de rol van vrouwen in financieel management.

Resultaten
De casestudie laat zien dat een spaarkring een krachtig hulpmiddel is voor mensen met een klein inkomen die willen sparen. Een spaarkring biedt een veilige omgeving waarin de leden hun onderlinge relaties versterken en hun sociale netwerk vergroten. De casestudie uit Italië laat ook zien dat elk persoon de innerlijke kracht heeft om te sparen, zijn of haar leven kan verbeteren en anderen kan helpen.

LETS SAVEE
LETS SAVEE wordt gefinancierd door de Europese Unie vanuit het programma Erasmus Plus. In het project wisselen Europese partnerorganisaties ervaringen uit en ontwikkelen zij trainingsmateriaal ter verbetering van de financiële vaardigheden van spaarkringleden. Naast Italië en Nederland, zijn er in het project organisaties vertegenwoordigd uit Spanje, Duitsland en Polen.

Meer weten?
Ga naar de casestudy om de ervaringen van Labins te bekijken.

2021-04-01T10:33:30+00:0001-04-2021|

Cash2Grow wederom in het nieuws

De promotie van Julie-Marthe Lehmann is niet onopgemerkt gebleven in de media. Eerder was zij al te horen op Radio1 waar ze geïnterviewd werd door Jort Kelder en nu staat er een artikel over haar in Binnenlands Bestuur. In het tijdschrift voor beleidsambtenaren en bestuurders pleit Julie dat spaarkringen een waardevolle aanvulling kunnen zijn op het schulden- en het armoedebeleid. Meer weten? Lees het artikel op de website van Binnenlands Bestuur.

2021-03-23T13:03:19+00:0023-03-2021|

Cash2Grow op de Radio1

Foto van Julie tijdens de radio-uitzending dr Kelder en Co

Afgelopen zaterdag werd Julie-Marthe Lehmann geïnterviewd in het radioprogramma dr Kelder en Co. In de rubriek ‘De jonge doctor’ mocht Julie opnieuw haar proefschrift verdedigen. Dit keer tegenover de luisteraars van Radio1 en Jort Kelder die haar een aantal kritische vragen stelde.

Jort Kelder was alleen bekend met ‘beleggingsclubs’ en niet met het fenomeen van financiële zelfhulpgroepen, oftewel spaarkringen. In het interview legde Julie duidelijk uit dat spaarkringen er niet zijn voor mensen die hun geld willen verveelvoudigen, maar voor mensen die elkaar willen motiveren om meer geld opzij te leggen én een sociaal netwerk willen opbouwen. En dat is toch zeker een andere insteek!

Op 10 februari promoveerde Julie op het onderwerp financiële zelfhulpgroepen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Benieuwd naar het interview? Je kunt het interview terugluisteren op de website van Radio1. Ga naar: https://www.nporadio1.nl/dr-kelder-en-co/onderwerpen/72989-2021-02-27-de-kracht-van-samen-sparen

2021-03-02T21:41:32+00:0002-03-2021|

Online informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden

Spaarkringbegeleider worden

Begeleider worden van een spaarkring? Is dat iets voor jou? Maandag 15 maart houden we een online informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst leggen we je uit wat een spaarkring is en wat je doet als begeleider. Natuurlijk is er volop ruimte voor vragen. De bijeenkomst duurt van 15.00 tot 16.30.

Als je na de informatiebijeenkomsten besluit om begeleider te worden, dan volg je bij ons een training. Uiteraard vindt deze training ook online plaats. De online training is iedere maandag van 15.00 tot 16.30 in de periode van 22 maart tot 26 april, met uitzondering van tweede paasdag op 5 april.

Interesse in het werk als begeleider? Geef je op via info@cash2grow.nl. Wil je nu al meer weten over het werk als begeleider? Ga naar: https://www.cash2grow.nl/wp-content/uploads/2021/03/SPAARKRINGBEGELEIDER-WORDEN.pdf

2021-03-05T11:06:54+00:0025-02-2021|
Go to Top