Movisie presenteert onderzoek


In opdracht van Cash2Grow heeft Movisie een onderzoek uitgevoerd naar onze werkwijze. Uit praktijk- en literatuuronderzoek blijkt dat de activiteiten binnen een spaarkring effectief bijdragen aan de financiële en sociale weerbaarheid van mensen en hun netwerk versterken.

Movisie concludeert dat de aanpak van Cash2Grow voldoet aan alle voorwaarden die gedragswetenschappen stellen aan effectieve interventies gericht op de bevordering van beoogd gedrag. Effectieve interventies moeten makkelijk, aantrekkelijk, tijdgebonden en sociaal zijn. Dat is precies wat spaarkringen zijn! Vandaar ook het advies van Movisie: ga door met dit veelbelovende initiatief!

Movisie heeft een theorie gestuurde evaluatie uitgevoerd. Het onderzoek is gecombineerd met een effectenarena en een ervaren-baatonderzoek dat eerder is uitgevoerd door Cash2Grow. Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken

Benieuwd naar de resultaten? Hier kun je het onderzoek van Movisie downloaden.

2021-05-11T12:06:49+00:0011-05-2021|

Cash2Grow in Sociaal Bestek

Cash2Grow staat in de laatste editie van Sociaal Bestek, een online tijdschrift voor specialisten op het gebied van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Barbara Does en Julie-Marthe Lehmann schreven voor dit tijdschrift een artikel waarin ze de sociale en financiële waarde van spaarkringen aantonen.

De auteurs zien een spaarkring als een waardevol instrument bij de uitvoering van taken in het sociaal domein. Een spaarkring verbetert de kwetsbare situatie van deelnemers, vergoot hun vaardigheden en verkleint het risico op problemen. Spaarkringen maken deelnemers zelfredzamer en hebben daarmee betekenis binnen de maatschappelijke ontwikkeling van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.

Barbara Does is politicoloog, strategisch specialist bij de Gemeente Harderwijk en werkt als vrijwilliger bij Cash2Grow. Julie-Marthe Lehmann is adjunct directeur van Cash2Grow, docent-onderzoeker aan de Hogeschool Den Haag en promoveerde afgelopen februari aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp financiële zelfhulpgroepen.

2021-05-11T11:59:48+00:0004-05-2021|

Verslag internationale studiebijeenkomst 

schermprint online studiebijeenkomst via ZOOM

In de week van 26 april was Cash2Grow aan de beurt om onze zusterorganisaties in Spanje, Italië, Duitsland en Polen een e-rondleiding te geven in onze keuken met spaarkringen. Als onderdeel van het project LETS SAVEE waren verschillende internationale studiebezoeken gepland. Vanwege corona zijn al deze studiebezoeken omgezet in online bezoeken. Het doel van de bijeenkomsten is om kennis en ervaringen uit te wisselen ter bevordering van spaarkringen. In drie online bijeenkomsten bespraken we met onze Europese collega’s onze spaarkringmethode, werkwijze en ambities.    

Maandag
Op de eerste dag liet Cash2Grow zien hoe de stichting in Nederland is begonnen, wie tot de doelgroep behoort, hoe spaarkringen werken en hoe wij deze organiseren. Boeiend is de interactie tussen de deelnemers, want in elk land is het een beetje anders georganiseerd.  

Specifiek voor de Cash2Grow spaarkringmethode zijn bijvoorbeeld de volgende elementen:  

  • De zeer gestructureerde aanpak van de bijeenkomsten  
  • Het begrenzen van de spaarperiode tot maximaal 1 jaar waarna de leden hun spaargeld weer terugkrijgen en daarna weer opnieuw kunnen starten  
  • Het formuleren van een spaardoel als onderdeel van de financiële educatie  

Dinsdag
De tweede dag begon verrassend voor de internationale gasten. Vrijwel alle Nederlandse deelnemers waren in het oranje gekleed. Daar moesten natuurlijk wel om gelachen worden. Na een vrolijk ontvangst ging de bijeenkomst snel van start.  Cash2Grow besprak de principes waarop het educatieve programma is gebaseerd. Het educatieve programma heeft drie onderdelen: financiële educatie, samenwerken, en aan je dromen werken. Vervolgens verschoof de focus naar ons opleidingsprogramma voor begeleiders en ons strategisch planWe zijn ambitieus, ons plan is dat er 180 spaarkringen functioneren in 2025, in 10 steden of regio’s.    

Donderdag
De laatste dag stond in het teken van onderzoek, resultaten en evaluatie. Julie-Marthe Lehmann, docent aan de Haagse Hogeschool en adjunct-directeur van Cash2Grow vertelde over haar promotieonderzoek ‘financiële zelfhulpgroepen’, oftewel spaarkringen. Julie zette voor haar promotieonderzoek in Amsterdam en Den Haag vijf spaargroepen op om de betekenis van financiële zelfhulpgroepen in Nederland te onderzoeken (2014-2017). Op basis van dit onderzoek kon zij aantonen dat de deelname aan een spaargroep zowel het sociale netwerk als de financiële vaardigheden van de leden vergroot.  Movisie deed recent een theorie gestuurde evaluatie van de spaarkringen van Cash2Grow; het rapport daarvan was net op tijd uitgekomen om de conclusies en aanbevelingen te presenteren. Over dit onderzoek lees je binnenkort meer op onze nieuwspagina. 

LETS SAVEE
De internationale studiebijeenkomst is onderdeel van LETS SAVEE. Een project dat wordt gefinancierd door de Europese Unie vanuit het programma Erasmus +. Je kunt meer lezen over dit project op http://www.cash2grow.nl/projecten. 

2021-05-04T12:17:31+00:0004-05-2021|

Cash2Grow levert bijdrage aan armoedebestrijding in Amsterdam

Gemeente Amsterdam

De Gemeente Amsterdam ondersteunt Cash2Grow financieel. Dankzij deze subsidie kunnen wij samen met lokale partners spaarkringen starten voor mensen met een krappe beurs om hen financieel en sociaal weerbaarder te maken. Daarmee leveren wij een bijdrage aan de armoedebestrijding binnen de stad Amsterdam.  Voor de Gemeente Amsterdam een reden om over ons te berichten. In de nieuwsbrief voor professionals werkzaam binnen het Sociaal Domein verscheen een artikel over onze spaarkringen. Benieuwd naar het artikel? Ga naar de website van de Gemeente Amsterdam om het bericht te lezen.

2021-04-02T09:34:13+00:0002-04-2021|

De resultaten van een Italiaanse casestudy

LETS SAVEE heeft recent de resultaten gepresenteerd van de casestudy van onze Italiaanse zusterorganisatie. De organisatie Labins (Laboratorio d’Innovazione Sociale) laat het succes zien van een gecombineerde aanpak, waarbij de methodologie van een spaargroep wordt gecombineerd met financiële educatie. De aanpak biedt handvatten voor wie weloverwogen keuzes wil maken rondom zijn of haar geldzaken.

Labins
Labins biedt sinds 2019 een uitgebreid opleidingsprogramma aan ter bevordering van de financiële geletterdheid. De organisatie biedt cursussen aan voor individuen, gezinnen, gemeenschappen en spaarkringen. Sinds het bestaan van het opleidingsprogramma heeft Labins 1.200 mensen getraind in financiële educatie en ondernemerschap. Daarnaast promoot Labins financiële en sociale inclusie, gendergelijkheid en de versterking van de rol van vrouwen in financieel management.

Resultaten
De casestudie laat zien dat een spaarkring een krachtig hulpmiddel is voor mensen met een klein inkomen die willen sparen. Een spaarkring biedt een veilige omgeving waarin de leden hun onderlinge relaties versterken en hun sociale netwerk vergroten. De casestudie uit Italië laat ook zien dat elk persoon de innerlijke kracht heeft om te sparen, zijn of haar leven kan verbeteren en anderen kan helpen.

LETS SAVEE
LETS SAVEE wordt gefinancierd door de Europese Unie vanuit het programma Erasmus Plus. In het project wisselen Europese partnerorganisaties ervaringen uit en ontwikkelen zij trainingsmateriaal ter verbetering van de financiële vaardigheden van spaarkringleden. Naast Italië en Nederland, zijn er in het project organisaties vertegenwoordigd uit Spanje, Duitsland en Polen.

Meer weten?
Ga naar de casestudy om de ervaringen van Labins te bekijken.

2021-04-01T10:33:30+00:0001-04-2021|

Cash2Grow wederom in het nieuws

De promotie van Julie-Marthe Lehmann is niet onopgemerkt gebleven in de media. Eerder was zij al te horen op Radio1 waar ze geïnterviewd werd door Jort Kelder en nu staat er een artikel over haar in Binnenlands Bestuur. In het tijdschrift voor beleidsambtenaren en bestuurders pleit Julie dat spaarkringen een waardevolle aanvulling kunnen zijn op het schulden- en het armoedebeleid. Meer weten? Lees het artikel op de website van Binnenlands Bestuur.

2021-03-23T13:03:19+00:0023-03-2021|

Cash2Grow op de Radio1

Foto van Julie tijdens de radio-uitzending dr Kelder en Co

Afgelopen zaterdag werd Julie-Marthe Lehmann geïnterviewd in het radioprogramma dr Kelder en Co. In de rubriek ‘De jonge doctor’ mocht Julie opnieuw haar proefschrift verdedigen. Dit keer tegenover de luisteraars van Radio1 en Jort Kelder die haar een aantal kritische vragen stelde.

Jort Kelder was alleen bekend met ‘beleggingsclubs’ en niet met het fenomeen van financiële zelfhulpgroepen, oftewel spaarkringen. In het interview legde Julie duidelijk uit dat spaarkringen er niet zijn voor mensen die hun geld willen verveelvoudigen, maar voor mensen die elkaar willen motiveren om meer geld opzij te leggen én een sociaal netwerk willen opbouwen. En dat is toch zeker een andere insteek!

Op 10 februari promoveerde Julie op het onderwerp financiële zelfhulpgroepen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Benieuwd naar het interview? Je kunt het interview terugluisteren op de website van Radio1. Ga naar: https://www.nporadio1.nl/dr-kelder-en-co/onderwerpen/72989-2021-02-27-de-kracht-van-samen-sparen

2021-03-02T21:41:32+00:0002-03-2021|

Online informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden

Spaarkringbegeleider worden

Begeleider worden van een spaarkring? Is dat iets voor jou? Maandag 15 maart houden we een online informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst leggen we je uit wat een spaarkring is en wat je doet als begeleider. Natuurlijk is er volop ruimte voor vragen. De bijeenkomst duurt van 15.00 tot 16.30.

Als je na de informatiebijeenkomsten besluit om begeleider te worden, dan volg je bij ons een training. Uiteraard vindt deze training ook online plaats. De online training is iedere maandag van 15.00 tot 16.30 in de periode van 22 maart tot 26 april, met uitzondering van tweede paasdag op 5 april.

Interesse in het werk als begeleider? Geef je op via info@cash2grow.nl. Wil je nu al meer weten over het werk als begeleider? Ga naar: https://www.cash2grow.nl/wp-content/uploads/2021/03/SPAARKRINGBEGELEIDER-WORDEN.pdf

2021-03-05T11:06:54+00:0025-02-2021|

Julie-Marthe Lehmann is gepromoveerd

Julie Lehmann promoveert op het onderwerp financiële zelfhulpgroepen screenshot online promotie Julie-Marthe Lehmann

Julie-Marthe Lehmann is één van de initiatiefnemers en adjunct-directeur van Stichting Cash2Grow. Daarnaast is zij docent-onderzoeker aan de Haagse Hogeschool binnen het lectoraat New Finance. Daar houdt zij zich bezig met onderwerpen zoals microsavings, community economics and financial literacy. Onlangs promoveerde zij aan de Vrij Universiteit Amsterdam op het onderwerp financiële zelfhulpgroepen, of in andere woorden, spaarkringen. In het onderstaande blog lees je haar persoonlijke verslag van deze feestelijke gebeurtenis.

Op 10 februari was het zo ver! Eindelijk mocht ik mijn proefschrift over het opzetten van financiële zelfhulpgroepen in Nederland verdedigen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanwege corona verliep de promotie anders dan gebruikelijk. Zoals iedereen inmiddels gewend is, vond ook deze gebeurtenis via ZOOM plaats. Ik stond dus met één van mijn twee paranimfen in het plaatselijke familiehotel Paterswolde terwijl de andere paranimf, mijn promotoren en de leden van promotiecommissie me vriendelijke vanuit het scherm toezwaaiden.

Na nogal vermoeiende weken met voorbereidingen midden in de lockdown en gesloten scholen, kon ik daadwerkelijk ervan genieten om de vragen van de commissieleden één voor één te beantwoorden.  Wat me voornamelijk vrolijk stemde was dat alle ‘opponenten’ het fenomeen van spaargroepen waardeerden en vonden dat het een bijzonder relevant onderzoek was voor deze tijd.

Voor mijn promotieonderzoek zette ik Amsterdam en Den Haag vijf spaargroepen op om de betekenis van financiële zelfhulpgroepen in Nederland te onderzoeken (2014-2017). Op basis van dit onderzoek kon ik aantonen dat de deelname aan een spaargroep zowel het sociale netwerk als het financieel inzicht van de leden vergroot. Dat financiële zelfhulpgroepen betekenis hebben, heeft ook te maken met de tijd waarin we leven. De verzorgingsstaat wordt steeds meer uitgekleed waardoor de sociale kwetsbaarheid van mensen is toegenomen. Ook is de particuliere financiële dienstverlening complexer geworden en bijna volledig gedigitaliseerd. Met als gevolg dat Nederlanders een minder persoonlijke band hebben met ‘hun’ bank. Hoe snel iemand financieel kwetsbaar kan worden bewijst wel de huidige coronacrisis.

Ik ben ontzettend blij dat we deze resultaten ook terug zien bij onze stichting Cash2Grow. In 2018 heb ik samen met Gabriëlle de stichting opgezet. De afgelopen jaren was ik nog druk bezig om mijn promotieonderzoek af te ronden. Het is nu klaar! En ik heb nu eindelijk de ruimte om me nog meer in te zetten voor het opzetten van spaarkringen in Nederland. Mijn dank is groot aan Gabriëlle die geduldig met mij op dit moment heeft gewacht en ondertussen bergen van werk heeft verzet.

Ben je benieuwd naar mijn proefschrift? Op de website van de Vrij Universiteit Amsterdam kun je mijn proefschrift downloaden. Ga naar: https://research.vu.nl/en/publications/balancing-the-social-and-financial-sides-of-the-coin-an-action-re.

2021-03-01T12:45:19+00:0011-02-2021|

Neem deel aan onze informatiebijeenkomst

Lijkt het je leuk om spaarkringbegeleider te worden? Wil je zeker weten of dat iets voor jou is? Neem dan woensdag 3 februari of woensdag 10 februari deel aan onze informatiebijeenkomst. Via ZOOM leggen we je uit hoe spaarkring werkt en wat de taken van een begeleider zijn. Uiteraard heb je ook de gelegenheid om ons vragen te stellen. De bijeenkomsten duren van 09.30 tot 11.00 uur.

In een spaarkring sparen mensen samen. Een spaarkring is een zelfhulpgroep die na een opstartperiode, training en coaching, jarenlang zelfstandig kan functioneren.

Wat doet een begeleider? Begeleiders zijn nodig omdat de groep moet leren hoe het sparen werkt. Je helpt met het maken van afspraken, het verdelen van de taken en het bespreken van dingen die mensen in de spaarkring belangrijk vinden. De begeleiding duurt ongeveer 9 maanden.

Wat moet je kunnen? Je moet Nederlands kunnen spreken en (eenvoudig) Nederlands lezen en schrijven. Daarnaast moet je kunnen rekenen: optellen en aftrekken, met of zonder rekenmachine. Verder moet je goed met mensen kunnen omgaan, gemakkelijk kunnen praten en goed kunnen luisteren. En goed kunnen uitleggen waar een gesprek over gaat. Je houdt je aan afspraken, je kunt een prettige sfeer maken en je kunt de leiding nemen in een groep.

Wat krijg je ervoor terug? Voordat je met jouw spaarkring begint, krijg je een training. Bij de start van jouw spaarkring en ook daarna, bij het begeleiden, helpen we jou. Je krijgt een vrijwilligerscontract, een onkostenvergoeding en een vrijwilligersvergoeding van 5 euro per uur. En na de spaarkringperiode, als je een groep goed hebt begeleid, krijg je een certificaat. Dat certificaat kan jou helpen wanneer je nieuwe spaarkringen wilt begeleiden of als je ánder werk wilt vinden.

  • Vind jij het interessant om meer te weten over spaarkringen?
  • Wil je weten hoe een spaarkring kan helpen versterken, verbinden en inspireren?
  • Juist in deze onzekere tijd?
  • Wil je weten hoe je begeleider kan worden van een spaarkring?
  • Of heb je vragen aan ons?

Meld je dan aan voor de online informatiebijeenkomst en stuur een e-mail naar info@cash2grow.nl.

Als je na één van de informatiebijeenkomsten besluit om begeleider te worden, dan volg je bij ons een online training. Deze training houden we elke woensdag vanaf 09.30 tot 11.00 uur in de periode van 17 februari tot en met 17 maart.

Belangrijk: we zoeken voornamelijk geïnteresseerden woonachtig of werkzaam in Utrecht, Den Haag, Schiedam, Groningen, Maastricht, Amsterdam Oost, Amsterdam Nieuw-West en Amsterdam Noord.

2021-01-29T13:02:28+00:0028-01-2021|
Go to Top