Cash2Grow zoekt communicatief vaardige spin in het web!

VACATURE COMMUNICATIE- EN PROGRAMMAMEDEWERKER, per 1 augustus 2023

Word jij enthousiast van onze aanpak waarbij middels spaarkringen de sociale en financiële veerkracht van mensen met een krappe beurs wordt versterkt? Heb je goede interne en externe communicatiecapaciteiten en word je blij van een breed pakket van afwisselende taken waarbij je een spilfunctie in de organisatie hebt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Over Stichting Cash2Grow

Stichting Cash2Grow initieert en promoot spaarkringen voor mensen met een krappe beurs. Spaarkringen zijn groepen waarin leden van elkaar leren en elkaar helpen hun doelen te bereiken door bewuster om te gaan met geld. Dit bevordert financiële en sociale veerkracht.
We zijn een ambitieuze landelijk opererende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De organisatie bestaat uit een enthousiast team waarmee je nauw zult samenwerken.

Wie zoeken we?

Om onze ambities als kleine groeiende organisatie waar te kunnen maken zoeken we een communicatie- en programmamedewerker die zowel professionele externe communicatie kan verzorgen als bij kan dragen aan interne communicatie, dataverwerking, -analyse en -presentatie, uitvoering van vrijwilligersbeleid en organisatorische ondersteuning. We zoeken iemand die blij wordt van een afwisselende combinatie van praktisch en analytisch werk, sterke communicatievaardigheden heeft en goed kan samenwerken in een divers team.

Wat ga je doen?

Externe communicatie: In samenwerking met de directie zet je de langetermijnstrategie en korte termijn doelen om in een heldere communicatiestrategie die je in hoge mate zelfstandig uitvoert:

 • Je houdt de website (WordPress) up-to-date en past deze waar nodig aan;
 • Je beheert de sociale mediakanalen en produceert content;
 • Je haalt hier actief input voor op bij collega’s en vrijwilligers;
 • Je schrijft teksten voor de website, social media, flyers, nieuwsbrief, jaarverslag, etc.;
 • Je zorgt dat het door collega’s aangeleverde beeldmateriaal hierbij past en doet waar nodig nog wat basis bewerkingen;
 • Je overlegt met en geeft feedback aan de vormgever en webbeheerder.

Monitoring en evaluatie: Je verwerkt data van spaarkringen, analyseert deze en zet dit om in relevante informatie ter ondersteuning van de externe communicatie en verbetering van onze diensten. Daarbij denk je mee over hoe we dit goed in kunnen richten.

Vrijwilligerscoördinatie: Je draagt bij aan de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. Hierbij zorg je dat de benodigde gegevens op tijd binnenkomen en verwerk je deze in onze systemen en contracten. Ook plan je online inspiratiebijeenkomsten voor onze vrijwilligers en nodigt ze hiervoor uit. Waar nodig bied je vrijwilligers een luisterend oor.

Organisatorische ondersteuning: Je ondersteunt waar nodig om goede kwaliteit diensten te leveren en interne communicatieprocessen soepel te laten verlopen. Je zorgt onder andere dat regiocoördinatoren en coaches op tijd materialen voor trainingen en spaarkringen hebben en draagt bij aan het verbeteren en waarborgen van interne informatiestromen.

Een dag in deze functie bij Cash2Grow

Je begint thuis met het bijwerken van de mail. Vervolgens maak je een opzet voor de nieuwsbrief en neem je daarin de agenda voor trainingen in de verschillende regio’s mee. Je kondigt de trainingen ook gelijk aan op de website en op social media met een leuke foto van een vorige training. Als dat gedaan is, ga je naar kantoor waar je even kletst over gisteravond en trainingsmateriaal klaarmaakt voor collega’s. Halverwege de middag overleg je met de directie hoe de impactdata van vorig jaar het best in het jaarverslag gepresenteerd kan worden en waarna je contact opneemt met de vormgever om hier verdere afspraken over te maken. Aan het eind van de dag kijk je uit naar de dag van morgen waarop je de gegevens van vrijwilligers gaat bijwerken. Weer iets heel anders.

Welke eigenschappen en kwaliteiten heb je?

 • Enthousiasme voor een innovatieve aanpak in het sociale domein;
 • Affiniteit met het werken met vrijwilligers;
 • Cultureel sensitief en goede communicatievaardigheden;
 • Vlotte pen;
 • Oog voor detail en gevoel voor vormgeving en beeldcompositie;
 • Goede Excelvaardigheden of de capaciteit je dit snel eigen te maken;
 • Ervaring met websitebeheer en social media of de capaciteit je dit snel eigen te maken;
 • Houden van afwisseling en variatie in zowel praktisch als analytisch werk;
 • Capaciteit en interesse om mee te groeien in een veranderende organisatie;
 • HBO of WO werk- en denkniveau.

Wat bieden wij?

We bieden je een afwisselende baan in een dynamische, informele zich ontwikkelende organisatie. Hierdoor is er veel ruimte is om op diverse vlakken ervaring op te doen. Heb je nog niet alle nodige ervaring, dan helpen we je die op te doen.

We werken veel hybride, maar hebben als jij start waarschijnlijk net een met het OV goed bereikbaar kantoor in Amersfoort geopend, waar ook een werkplek voor jou beschikbaar is. Werkdagen en de hoeveelheid thuiswerken is in overleg.

We bieden een dienstverband voor bepaalde tijd voor 24 uur per week waarbij we streven naar een langdurige samenwerking. Inschaling vindt afhankelijk van kennis, ervaring en opleiding plaats op basis van de cao sociaal werk met een salaris tussen € 2.395,00 en € 3.653,00 bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. Je krijgt een individueel keuzebudget met onder andere een eindejaarsuitkering en loopbaanbudget.

Enthousiast geworden?

Stuur je CV en motivatiebrief vóór 12 juni naar vacatures@cash2grow.nl. Het opvragen van referenties kan onderdeel van de sollicitatieprocedure zijn. Heb je nog vragen, neem dan contact op met directeur Fransien Wolters via 06-20294931 of f.wolters@cash2grow.nl.

Download de hele vacature communicatie- en programmamedewerker in pdf

2023-05-26T09:56:15+00:0026-05-2023|

Cash2Grow zoekt nieuwe Penningmeester!

Vanwege verandering van posities in het bestuur zoekt Stichting Cash2Grow een nieuwe penningmeester.

Word jij enthousiast van onze aanpak om middels spaarkringen de sociale en financiële weerbaarheid van mensen met een krappe beurs te versterken? Ben je voldoende financieel onderlegd om toezicht te houden op de financiën en mee te denken over verbetering van de financiële processen en boekhouding? En trek je graag met ons op in een fase waarin we van jonge startende organisatie doorgroeien naar volwassen ondernemende stichting? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Over Stichting Cash2Grow
Stichting Cash2Grow initieert en promoot spaarkringen voor mensen met een krappe beurs die meer grip op hun financiële situatie willen krijgen. Spaarkringleden helpen elkaar hun doel te bereiken door bewuster gebruik te maken van hun geld en hun sociale netwerk. Dit bevordert naast financiële ook sociale veerkracht.
We zijn een ambitieuze landelijk opererende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De organisatie bestaat uit een enthousiast team geleid door een directieteam van twee leden. Om de continuïteit van de activiteiten te kunnen waarborgen willen we onze afhankelijkheid van fondsen en gemeenten verminderen door onze inkomsten te diversifiëren.

Over het bestuur
Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf generalisten met specifieke kwaliteiten. Gezamenlijk vormen de leden een multidisciplinair, divers samengesteld en plezierig functionerend team. Bestuursvergadering vinden zo’n vier keer per jaar centraal in het land plaats. De directie woont de bestuursvergaderingen bij.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, het beleid en het werkgeverschap. De leden van het bestuur kennen een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand. Met hun kennis, ervaring en netwerk dragen zij bij aan het realiseren van de missie en doelstellingen van Cash2Grow. Besturen geschiedt op hoofdlijnen volgens een toezichthoudend bestuursmodel door te:

 • bewaken dat de stichting werkt aan haar doelstellingen binnen de kaders van regelgeving en statuten;
 • bewaken dat de stichting dit doet op een sociale maar ook bedrijfsmatige en financieel-economisch verantwoorde wijze;
 • er op toezien dat correcte besluitvormingsprocedures en werkwijzen worden gevolgd ten aanzien van stakeholders, klanten, medewerkers, vrijwilligers en derden.

De Governancecode Sociaal Werk is leidraad voor ons werk.

Wie zoeken we?
Wegens verandering van posities in het bestuur zoeken we een nieuwe penningmeester.
De penningmeester draagt bij aan het waarmaken van onze ambities door verantwoordelijkheid te nemen voor het welslagen van de financiële processen. Daaronder vallen het vaststellen van de jaarrekening en de begroting en het onderkennen van financiële risico’s. De beoogde kandidaat beschikt over algemene bestuurlijke competenties, waaronder:
• affiniteit met missie, visie en doelgroepen;
• kunnen werken in teamverband;
• besluitvaardig en resultaatgericht kunnen optreden.

Daarnaast is een aantal aanvullende competenties van belang om toe te zien op de financiële gezondheid van de stichting en haar financieel beleid en daar waar nodig mee te kunnen denken over verbeteringen:
• met de directie en zakelijk coördinator de financiële voortgang en inrichting van de financiële processen en administratie op basis van transparante procedures kunnen afstemmen;
• toezicht kunnen houden op financiële planning en verantwoording, die onder verantwoordelijkheid van de directeur worden opgesteld;
• de overige leden van het bestuur kunnen informeren en adviseren over de financiën van de stichting;
• samen met het bestuur en de directie de financiële strategie richting geven;
• kunnen overleggen met de accountant over de accountantsverklaring bij de jaarrekening.

De kandidaat verricht geen werkzaamheden die aanleiding kunnen zijn tot belangenverstrengeling.

Benoeming en bezoldiging
Benoeming is voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Conform de statuten voeren de bestuursleden hun werk onbezoldigd uit. Bestuursleden hebben desgewenst recht op vergoeding van in redelijkheid door hen gemaakte werkelijke kosten.

De procedure
Heb je interesse, stuur dan je CV en motivatiebrief naar vacatures@cash2grow.nl. Sollicitaties worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Zodra we een geschikte penningmeester hebben gevonden sluit de vacature. Voor meer informatie over de positie kun je contact opnemen met de huidige penningmeester Bruno Molijn via 06-43183695 of b.molijn@cash2grow.nl of met de directeur Fransien Wolters via 06-20294931 of f.wolters@cash2grow.nl.

Download de vacature in pdf.

2023-05-17T12:40:08+00:0017-05-2023|

Gabriëlle Athmer draagt functie van directeur over aan Fransien Wolters

Onze directeur en mede-initiatiefnemer van Cash2Grow, Gabriëlle Athmer stopt als directeur. Ze heeft het stokje overgedragen aan Fransien Wolters.
Stichting Cash2Grow is dankbaar voor alles wat Gabriëlle heeft gedaan en we wensen haar een mooi pensioen. We zien uit naar een mooie samenwerking met Fransien.

Gabriëlle:
“Per 1 februari sluit ik een mooie en intensieve periode af als directeur bij Cash2Grow. In de laatste vijf jaar heb ik erg genoten en veel geleerd van ontmoetingen met bevlogen en inspirerende mensen die zich liefdevol en vaak belangeloos inzetten voor een betere samenleving. Fransien Wolters volgt mij op als directeur, onder leiding van Fransien en mede-directielid Julie-Marthe Lehmann blijft Cash2Grow zich inzetten voor spaarkringen in Nederland.”

Fransien:
“Ik kwam in 2005 op het platteland in Kenia voor het eerst in aanraking met financiële zelfhulpgroepen. Tijdens gesprekken met de leden ontdekte ik hoe deelname aan deze groepen als een financieel en sociaal vangnet fungeerde en bijdroeg aan zelfredzaamheid. Dit is bepalend geweest voor de keuzes die ik vervolgens gemaakt heb in mijn carrière in de ontwikkelingssamenwerking. Toen ik van 2015 tot 2018 een aantal jaar in Ethiopië woonde en werkte, spaarde ik samen met collega’s en ervaarde van binnenuit de waarde van samen sparen, zoals Cash2Grow dat in Nederland promoot. Nu maak ik de overstap van internationaal naar nationaal en start ik met veel enthousiasme als directeur bij Cash2Grow.”

 

2023-01-31T12:12:37+00:0031-01-2023|

Cash2Grow in documentaireserie “Armoede de baas” van OOG TV Groningen

In de documentaireserie “Armoede de Baas” van OOG TV Groningen worden effectieve projecten in het bestrijden en voorkomen van armoede in beeld gebracht.
Een aflevering is toegewijd aan Cash2Grow. Spaarkring de Spaarroos bij Vrouwencentrum Jasmijn in Groningen staat centraal en Julie-Marthe Lehmann vertelt meer over de spaarkringen. Bekijk de aflevering hieronder:

 

2023-01-17T10:45:15+00:0017-01-2023|

Nieuwe spaarkringen in Groningen

In Groningen zijn een aantal nieuwe spaarkringen opgestart bij Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn. Hier zijn in totaal 4 spaarkringen actief onder bestaande vrouwengroepen!
Daarnaast vindt een spaarkring plaats bij het ontmoetingsplek voor ouders en hun kinderen ‘Together Groningen’.
Verder zijn er ook nog twee spaarkringen gestart waarbij de leden elkaar nog niet kenden. Eentje daarvan wordt begeleid door onze regiocoördinator Monica Helbig.

2022-12-22T15:15:16+00:0022-12-2022|

Blij met steun van Stichting Delen geeft meer

In 2023 zullen we ondersteund worden door Stichting Delen geeft meer. We zijn erg blij met deze steun die bestaat uit het delen van kennis en ervaring en financiële ondersteuning, omdat de missie van Delen geeft meer goed aansluit op het doel van Cash2Grow.

Met de financiële ondersteuning gaan we door met het bereiken van specifieke doelgroepen, die sociaal en/of financieel kwetsbaar zijn.
Daarnaast zullen we de rol van spaarkringbegeleiders verfijnen, met aandacht voor het ondersteunen van zelfbeheer van een spaarkring.
Verder gaan we onze communicatiestrategie uitbreiden om de naamsbekendheid van Cash2Grow te vergroten en de kracht van spaarkringen nog beter in beeld te brengen.

We kijken er naar uit om in 2023 om samen met Stichting Delen geeft meer te leren en te ontwikkelen.

 

2022-12-22T15:03:40+00:0022-12-2022|

Training Inclusieve Communicatie

Deze week kwamen Cash2Grow teamleden vanuit heel het land bij elkaar om de inspirerende training Inclusieve Communicatie bij te wonen bij Pep Den Haag. De training werd verzorgd door Abderrahim Kajouane, senior adviseur bij PEP Den Haag. Stichting Cash2Grow hecht grote waarde aan de diversiteit binnen haar organisatie en de spaarkringen. Het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de verschillen binnen en tussen spaarkringen. We gaan altijd met respect met elkaar om en willen zo goed mogelijk rekening houden met ieders achtergrond en waarden. Deze training heeft ons geholpen hier bij stil te staan en heeft ons waardevolle inzichten gegeven.

 

2022-12-13T12:51:22+00:0008-12-2022|

Bedankt Vrijwilligers!

We zijn rijk met ongeveer 50 vrijwilligers! Op deze nationale vrijwilligers dag willen we al onze vrijwilligers extra bedanken.
Cash2Grow is ontzettend blij met alles wat de vrijwilligers doen voor het groeiend aantal spaarkringen.
Hieronder onze boom met daarbij de kwaliteiten die we waarderen in onze vrijwilligers.

 

Vrijwilligers bedankt voor jullie:

2022-12-08T15:18:01+00:0007-12-2022|

Het kantoor in het Noorden in beeld!

Gisteren kwam de Groningse omroep OOG TV Groningen weer langs om dit keer adjunct directeur Julie aan het werk te filmen. De opnames zijn onderdeel van een ‘mini docu’ voor de serie ‘Armoede de Baas’. Dit is een nieuwe serie over projecten in de stad en de provincie Groningen, waar ze effectief zijn in het voorkomen, verlichten of bestrijden van armoede. We zijn blij dat de kracht van spaarkringen op deze manier breder bekend wordt. Begin 2023 wordt de docu uitgezonden, en dan nodigen we jullie uit om deze te gaan kijken.

 

 

2023-03-02T16:40:49+00:0002-12-2022|
Go to Top