Fysieke Inspiratiebijeenkomst

Vorige week was in het noorden van het land een fysieke inspiratiebijeenkomst voor de spaarkringbegeleiders in Groningen en Drenthe. We deelden ervaringen en wisselden tips en trucs uit. Samen met de directie spraken we ook over het nog verder verbeteren van de impact van de spaarkringen door op een andere manier thema’s en spelelementen toe te voegen. We sloten af met een heerlijke lunch en gingen daadwerkelijk geïnspireerd weer naar huis.

2023-07-04T11:23:30+00:0001-07-2023|

Spaarkringen voor jongeren

Steeds meer jongeren ervaren financiële stress en hebben daardoor een negatieve relatie met geld. Daarom zijn we nu ook gestart met spaarkringen voor jongeren. In Groningen is een groep van 16 tot 23 jaar inmiddels een aantal keer bij elkaar gekomen. Eén van de leden, we noemen haar Nisa, vertelt na de vierde bijeenkomst: “Ik gaf mijn geld altijd snel uit. Ik had een gat in mijn hand en kwam niet uit met mijn geld tot het einde van de maand.”
Het meedoen aan de spaarkring heeft Nisa veel opgeleverd. Ze vertelt dat wanneer ze iets met vrienden doet dit altijd buitenshuis is. Bijvoorbeeld een hapje eten of ergens iets drinken. Zo gaven ze automatisch veel geld uit. Ze vond het lastig dat er altijd geld uitgegeven werd en durfde dit niet aan te kaarten uit angst gierig over te komen. Doordat ze nu vaker over geld praat en er bewuster mee omgaat, durfde ze te zeggen: “Vandaag wil ik liever niet zo veel geld uitgeven. Misschien alleen een kopje koffie.“ Haar vrienden begrepen het en ze is trots op zichzelf dat ze erover begonnen is. Ook vertelt ze hoe ze sinds ze lid is van de spaarkring bewuster spaart. Naast het geld dat ze spaart in de spaarkring, geeft ze nu geld dat ze met haar bijbaan verdient bij haar moeder in bewaring zodat ze er zelf niet bij kan. Als het geld op haar eigen rekening staat geeft ze het sneller uit aan (online) aankopen.
Wil je meer weten over onze spaarkring voor jongeren? Neem dan contact met ons op.
2023-06-27T12:59:25+00:0027-06-2023|

Spaarkring De Wijze Vrouwen in MUG Magazine

MUG Magazine maakte een mooie reportage van Spaarkring De Wijze Vrouwen. Deze spaarkring komt wekelijks bij elkaar bij BOOST in Amsterdam Oost.

De leden van de spaarkring hebben een hechte band met elkaar opgebouwd. Ze huilen en ze lachen samen. Voorzitter Nagla Elsayed vertelt dat, als in juli de individuele spaarpotjes open gaan, ze allemaal in het groen gekleed gaan. Dit is de kleur van groei. De spaarkring betekent veel voor de leden. Ze willen daarom na de zomer een nieuwe spaarronde beginnen.

Lees het artikel hier (pdf)

 

2023-06-15T15:10:06+00:0015-06-2023|

Cash2Grow zoekt nieuwe Penningmeester!

Vanwege verandering van posities in het bestuur zoekt Stichting Cash2Grow een nieuwe penningmeester.

Word jij enthousiast van onze aanpak om middels spaarkringen de sociale en financiële weerbaarheid van mensen met een krappe beurs te versterken? Ben je voldoende financieel onderlegd om toezicht te houden op de financiën en mee te denken over verbetering van de financiële processen en boekhouding? En trek je graag met ons op in een fase waarin we van jonge startende organisatie doorgroeien naar volwassen ondernemende stichting? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Over Stichting Cash2Grow
Stichting Cash2Grow initieert en promoot spaarkringen voor mensen met een krappe beurs die meer grip op hun financiële situatie willen krijgen. Spaarkringleden helpen elkaar hun doel te bereiken door bewuster gebruik te maken van hun geld en hun sociale netwerk. Dit bevordert naast financiële ook sociale veerkracht.
We zijn een ambitieuze landelijk opererende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De organisatie bestaat uit een enthousiast team geleid door een directieteam van twee leden. Om de continuïteit van de activiteiten te kunnen waarborgen willen we onze afhankelijkheid van fondsen en gemeenten verminderen door onze inkomsten te diversifiëren.

Over het bestuur
Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf generalisten met specifieke kwaliteiten. Gezamenlijk vormen de leden een multidisciplinair, divers samengesteld en plezierig functionerend team. Bestuursvergadering vinden zo’n vier keer per jaar centraal in het land plaats. De directie woont de bestuursvergaderingen bij.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, het beleid en het werkgeverschap. De leden van het bestuur kennen een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand. Met hun kennis, ervaring en netwerk dragen zij bij aan het realiseren van de missie en doelstellingen van Cash2Grow. Besturen geschiedt op hoofdlijnen volgens een toezichthoudend bestuursmodel door te:

  • bewaken dat de stichting werkt aan haar doelstellingen binnen de kaders van regelgeving en statuten;
  • bewaken dat de stichting dit doet op een sociale maar ook bedrijfsmatige en financieel-economisch verantwoorde wijze;
  • er op toezien dat correcte besluitvormingsprocedures en werkwijzen worden gevolgd ten aanzien van stakeholders, klanten, medewerkers, vrijwilligers en derden.

De Governancecode Sociaal Werk is leidraad voor ons werk.

Wie zoeken we?
Wegens verandering van posities in het bestuur zoeken we een nieuwe penningmeester.
De penningmeester draagt bij aan het waarmaken van onze ambities door verantwoordelijkheid te nemen voor het welslagen van de financiële processen. Daaronder vallen het vaststellen van de jaarrekening en de begroting en het onderkennen van financiële risico’s. De beoogde kandidaat beschikt over algemene bestuurlijke competenties, waaronder:
• affiniteit met missie, visie en doelgroepen;
• kunnen werken in teamverband;
• besluitvaardig en resultaatgericht kunnen optreden.

Daarnaast is een aantal aanvullende competenties van belang om toe te zien op de financiële gezondheid van de stichting en haar financieel beleid en daar waar nodig mee te kunnen denken over verbeteringen:
• met de directie en zakelijk coördinator de financiële voortgang en inrichting van de financiële processen en administratie op basis van transparante procedures kunnen afstemmen;
• toezicht kunnen houden op financiële planning en verantwoording, die onder verantwoordelijkheid van de directeur worden opgesteld;
• de overige leden van het bestuur kunnen informeren en adviseren over de financiën van de stichting;
• samen met het bestuur en de directie de financiële strategie richting geven;
• kunnen overleggen met de accountant over de accountantsverklaring bij de jaarrekening.

De kandidaat verricht geen werkzaamheden die aanleiding kunnen zijn tot belangenverstrengeling.

Benoeming en bezoldiging
Benoeming is voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Conform de statuten voeren de bestuursleden hun werk onbezoldigd uit. Bestuursleden hebben desgewenst recht op vergoeding van in redelijkheid door hen gemaakte werkelijke kosten.

De procedure
Heb je interesse, stuur dan je CV en motivatiebrief naar vacatures@cash2grow.nl. Sollicitaties worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Zodra we een geschikte penningmeester hebben gevonden sluit de vacature. Voor meer informatie over de positie kun je contact opnemen met de huidige penningmeester Bruno Molijn via 06-43183695 of b.molijn@cash2grow.nl of met de directeur Fransien Wolters via 06-20294931 of f.wolters@cash2grow.nl.

Download de vacature in pdf.

2023-05-17T12:40:08+00:0017-05-2023|

Gabriëlle Athmer draagt functie van directeur over aan Fransien Wolters

Onze directeur en mede-initiatiefnemer van Cash2Grow, Gabriëlle Athmer stopt als directeur. Ze heeft het stokje overgedragen aan Fransien Wolters.
Stichting Cash2Grow is dankbaar voor alles wat Gabriëlle heeft gedaan en we wensen haar een mooi pensioen. We zien uit naar een mooie samenwerking met Fransien.

Gabriëlle:
“Per 1 februari sluit ik een mooie en intensieve periode af als directeur bij Cash2Grow. In de laatste vijf jaar heb ik erg genoten en veel geleerd van ontmoetingen met bevlogen en inspirerende mensen die zich liefdevol en vaak belangeloos inzetten voor een betere samenleving. Fransien Wolters volgt mij op als directeur, onder leiding van Fransien en mede-directielid Julie-Marthe Lehmann blijft Cash2Grow zich inzetten voor spaarkringen in Nederland.”

Fransien:
“Ik kwam in 2005 op het platteland in Kenia voor het eerst in aanraking met financiële zelfhulpgroepen. Tijdens gesprekken met de leden ontdekte ik hoe deelname aan deze groepen als een financieel en sociaal vangnet fungeerde en bijdroeg aan zelfredzaamheid. Dit is bepalend geweest voor de keuzes die ik vervolgens gemaakt heb in mijn carrière in de ontwikkelingssamenwerking. Toen ik van 2015 tot 2018 een aantal jaar in Ethiopië woonde en werkte, spaarde ik samen met collega’s en ervaarde van binnenuit de waarde van samen sparen, zoals Cash2Grow dat in Nederland promoot. Nu maak ik de overstap van internationaal naar nationaal en start ik met veel enthousiasme als directeur bij Cash2Grow.”

 

2023-01-31T12:12:37+00:0031-01-2023|

Cash2Grow in documentaireserie “Armoede de baas” van OOG TV Groningen

In de documentaireserie “Armoede de Baas” van OOG TV Groningen worden effectieve projecten in het bestrijden en voorkomen van armoede in beeld gebracht.
Een aflevering is toegewijd aan Cash2Grow. Spaarkring de Spaarroos bij Vrouwencentrum Jasmijn in Groningen staat centraal en Julie-Marthe Lehmann vertelt meer over de spaarkringen. Bekijk de aflevering hieronder:

 

2023-01-17T10:45:15+00:0017-01-2023|

Nieuwe spaarkringen in Groningen

In Groningen zijn een aantal nieuwe spaarkringen opgestart bij Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn. Hier zijn in totaal 4 spaarkringen actief onder bestaande vrouwengroepen!
Daarnaast vindt een spaarkring plaats bij het ontmoetingsplek voor ouders en hun kinderen ‘Together Groningen’.
Verder zijn er ook nog twee spaarkringen gestart waarbij de leden elkaar nog niet kenden. Eentje daarvan wordt begeleid door onze regiocoördinator Monica Helbig.

2022-12-22T15:15:16+00:0022-12-2022|

Blij met steun van Stichting Delen geeft meer

In 2023 zullen we ondersteund worden door Stichting Delen geeft meer. We zijn erg blij met deze steun die bestaat uit het delen van kennis en ervaring en financiële ondersteuning, omdat de missie van Delen geeft meer goed aansluit op het doel van Cash2Grow.

Met de financiële ondersteuning gaan we door met het bereiken van specifieke doelgroepen, die sociaal en/of financieel kwetsbaar zijn.
Daarnaast zullen we de rol van spaarkringbegeleiders verfijnen, met aandacht voor het ondersteunen van zelfbeheer van een spaarkring.
Verder gaan we onze communicatiestrategie uitbreiden om de naamsbekendheid van Cash2Grow te vergroten en de kracht van spaarkringen nog beter in beeld te brengen.

We kijken er naar uit om in 2023 om samen met Stichting Delen geeft meer te leren en te ontwikkelen.

 

2022-12-22T15:03:40+00:0022-12-2022|

Training Inclusieve Communicatie

Deze week kwamen Cash2Grow teamleden vanuit heel het land bij elkaar om de inspirerende training Inclusieve Communicatie bij te wonen bij Pep Den Haag. De training werd verzorgd door Abderrahim Kajouane, senior adviseur bij PEP Den Haag. Stichting Cash2Grow hecht grote waarde aan de diversiteit binnen haar organisatie en de spaarkringen. Het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de verschillen binnen en tussen spaarkringen. We gaan altijd met respect met elkaar om en willen zo goed mogelijk rekening houden met ieders achtergrond en waarden. Deze training heeft ons geholpen hier bij stil te staan en heeft ons waardevolle inzichten gegeven.

 

2022-12-13T12:51:22+00:0008-12-2022|
Go to Top