Subsidie van Gemeente Utrecht voor uitbereiding spaarkringen!

Goed nieuws: We hebben subsidie gekregen van de gemeente Utrecht om ons spaarkringprogramma uit te breiden. Cybille Latour gaat in Utrecht aan de slag voor Cash2Grow. Een netwerker in hart en nieren en enthousiast over spaarkringen! Op de foto zie je Gabriëlle en Cybille in overleg over mogelijke samenwerkingspartners in Overvecht en Utrecht Zuidwest en Noordwest. Belangstelling? Stuur een mail naar info@cash2grow.nl

2021-09-24T14:40:16+00:0013-09-2021|

Oefenen spaarkringbijeenkomst in Schiedam!

Oefenen van een spaarkringbijeenkomst, in een rollenspel en met Monopolygeld 🙂. Dat deden we in Schiedam, met vijf beroepskrachten van het Trefpunt, een centrum voor nieuwkomers in de Kansenfabriek Schiedam. Na de online training voor spaarkringbegeleiders was het nuttig en vooral ook leuk om het geleerde in de praktijk te oefenen!

2021-09-24T14:47:48+00:0006-09-2021|

Inspiratiebijeenkomsten

Ook dit jaar organiseren we voor spaarkringbegeleiders diverse online inspiratiebijeenkomsten.
De eerst volgende inspiratie bijeenkomst is op 6 september 9.30 tot 11.00 via ZOOM. Meld je aan via info@cash2grow.nl.
Na aanmelding krijg je de ZOOM link. Thema is dan werving en starten met een spaarkring. En zoals bij al deze bijeenkomsten, bespreken we vooral ook onderwerpen die je zelf inbrengt.

Inspiratiebijeenkomsten zijn het moment om kennis te maken en kennis uit te wisselen en geïnspireerd te worden door je mede spaarkringbegeleiders vanuit het hele land. Dit alles in een prettige een vertrouwelijke sfeer onder begeleiding van Gabriëlle, Julie en/of Rianne. Als je je eerste groep begeleidt, is het de bedoeling dat je 3 inspiratiebijeenkomsten volgt. Na afsluiting van deze bijeenkomsten en het begeleiden van een spaarkring ontvang je een certificaat! En kun je nadat we een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten zelfstandig aan de slag. Om je certificaat geldig te houden dien je elk jaar 1 inspiratiebijeenkomst bij te wonen.

De volgende inspiratiebijeenkomsten zijn op:

•   Maandag 6 September van 9.30-11.00 uur
•   Donderdag 9 September van 20.00-21.30 uur
•   Woensdag 6 Oktober van 15.00-16.30 uur
•   Maandag 1 November van 9.30-11.00 uur
•   Donderdag 4 November van 20.00-21.30 uur
•   Woensdag 1 December van 15.00-16.30 uur

2021-09-02T11:42:25+00:0002-09-2021|

Plannen maken

Afgelopen vrijdag zag het Cash2Grow team elkaar in Zwolle! Rianne, spaarkringbegeleider, coach en trainer, Heleen, regiocoördinator Den Haag en Schiedam en Julie en Gabriëlle als het directieteam. Samen maakten we plannen: hoeveel trainingen voor spaarkringbegeleiders gaan we waar geven, welke samenwerkingspartners gaan nieuwe spaarkringen opzetten en wat moeten we nog aanpassen aan ons trainingsmateriaal? Er gaat zeker veel gebeuren en we houden je graag daarvan op de hoogte!

2021-08-31T14:05:20+00:0031-08-2021|

We zijn weer aan het werk!

Hier een teamoverleg met Rianne die onder andere spaarkringbegeleiders traint en begeleidt, Gabriëlle die vanuit Amsterdam en Julie die vanuit Groningen Cash2Grow runnen, en nieuw gezicht Hannah die ons gaat helpen met de Communicatie. Je gaat weer regelmatig van ons horen!

2021-08-31T14:05:57+00:0024-08-2021|

Geniet van de zomer!

Cash2Grow is ook even met vakantie. Eind augustus zijn we er weer.
Vanaf september starten we opnieuw met inspiratie bijeenkomsten en trainingen voor spaarkingbegeleiders.

Geniet van de zomer!

2021-08-31T14:13:25+00:0017-07-2021|

Cash2Grow is genomineerd voor de Utrechtse Toegankelijkheidsprijs 2021!

nominatie Utrechtse Toegankelijkheidsprijs 2021

De gemeente Utrecht vindt dat iedereen mee moet kunnen doen. Daarom stimuleert zij initiatieven die toegankelijkheid bevorderen. En reikt zij elk jaar de Toegankelijkheidsprijs uit. Dit jaar is Cash2Grow genomineerd.

Cash2Grow maakt sparen voor iedereen mogelijk
Sparen is lastig. Vooral voor wie een krappe beurs heeft. Met een bankpas is het geld zo uitgegeven. Als je niet digitaal vaardig bent, ben je snel het overzicht kwijt. Spaarkringen bieden een oplossing. De leden stimuleren elkaar om geld opzij te zetten en wisselen tips en ervaringen uit. Het sparen kan al met hele kleine bedragen. De groep komt ongeveer 9 maanden bij elkaar, dan worden kleine bedragen samen toch een aardig bedrag. Op deze manier wordt sparen voor iedereen mogelijk.

Spaarkringen geschikt voor laaggeletterden en nieuwkomers
Het materiaal voor leden van spaarkringen is geschreven op A2 niveau. Dit is ideaal voor laaggeletterden en nieuwkomers die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen.

In spaarkringen ontmoeten mensen elkaar echt
In de spaarkringen werken de leden nauw samen. Ze maken onderling afspraken en leren vaardigheden als voorzitten en boekhouden om de spaarkring goed te laten verlopen. De leden leren elkaar goed kennen, krijgen inzicht in hun inkomsten en uitgaven en bouwen onderling vertrouwen op. Zo ontstaat er een veilige ondersteunende groep die jaren kan blijven bestaan. Naast sparen worden ook thema’s besproken zoals nee zeggen, stoppen met shoppen, complimenten geven en ontvangen en meer.

Breng je stem uit
Het publiek en de vakjury bepalen welk initiatief het meest toegankelijk is. De winnaar ontvangt een bedrag van € 3.000,-. Jij kunt Cash2Grow helpen om de Toegankelijkheidsprijs te winnen. Dit doe je door op Cash2Grow te stemmen. Je hebt tot 15 september de tijd, maar breng het liefst vandaag nog je stem uit via www.utrecht.nl/toegankelijkheidsprijs. Dank je wel!

2021-07-16T17:55:00+00:0016-07-2021|

Feestelijke afsluiting spaarkring Challenge Women in Utrecht.

 

 

 

 

 

 

De spaarkringleden zijn enthousiast en willen na de zomer weer een nieuwe spaarperiode beginnen. Het was een leuke afsluiting met lekkere hapjes en een uitwisseling van ervaringen in de spaarkring. Je stimuleert elkaar, dat helpt met sparen, vond iedereen. Eerst nadenken voordat je wat koopt en je niet laten verleiden door aanbiedingen. Oefenen in de groep met ‘nee zeggen’ en complimenten geven en ontvangen vonden ze ook heel leerzaam. Dank Kabira van Stichting Al Amal voor de geweldige begeleiding. ♥️

2021-08-31T14:18:09+00:0006-07-2021|

Cash2Grow publiceert evaluatieverslag

De resultaten uit onze interne evaluatie bevestigen weer opnieuw: spaarkringen verbeteren de financiële en sociale weerbaarheid van hun leden.

Om de effectiviteit van onze methode te meten, hebben we de zeven spaarkringen uit het pilotproject (2019-2020) intensief gevolgd en onderzocht. Aan het begin en aan het eind van de spaarperiode vulden de spaarkringleden een vragenlijst in met grotendeels dezelfde vragen. Hierdoor kregen we niet alleen een beeld van het profiel van de deelnemers, maar ook van de veranderingen die de spaarkringleden hadden doorgemaakt. Bovendien hielden we aan het eind van de spaarperiode hielden een workshop met de spaarkringleden om te bespreken wat zij aan de spaarkring hadden gehad.

Uit de analyse van deze kwantitatieve en kwalitatieve gegevens blijkt dat de deelname aan een spaarkring leidt tot meer grip op geld, een groei van het zelfvertrouwen, verbeterde sociale vaardigheden en een versterkt sociaal netwerk. Positieve resultaten zien we ook terug in de waardering van onze spaarkringen: deelnemers beoordelen de methode van Cash2Grow gemiddeld met een 9.

Benieuwd naar de overige resultaten? Klik hier om het interne evaluatieverslag ‘Financiële en sociale waarde van spaarkringen’ te lezen.

2021-06-04T15:58:51+00:0001-06-2021|

Movisie presenteert onderzoek


In opdracht van Cash2Grow heeft Movisie een onderzoek uitgevoerd naar onze werkwijze. Uit praktijk- en literatuuronderzoek blijkt dat de activiteiten binnen een spaarkring effectief bijdragen aan de financiële en sociale weerbaarheid van mensen en hun netwerk versterken.

Movisie concludeert dat de aanpak van Cash2Grow voldoet aan alle voorwaarden die gedragswetenschappen stellen aan effectieve interventies gericht op de bevordering van beoogd gedrag. Effectieve interventies moeten makkelijk, aantrekkelijk, tijdgebonden en sociaal zijn. Dat is precies wat spaarkringen zijn! Vandaar ook het advies van Movisie: ga door met dit veelbelovende initiatief!

Movisie heeft een theorie gestuurde effectevaluatie uitgevoerd. Het onderzoek is gecombineerd met een effectenarena en een ervaren-baatonderzoek dat eerder is uitgevoerd door Cash2Grow. Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken

Benieuwd naar de resultaten? Hier kun je het onderzoek van Movisie downloaden.

2021-05-24T15:16:05+00:0011-05-2021|
Go to Top