De kracht van samen sparen! 

Het project ‘de kracht van samen sparen’ is een vervolgproject van het succesvolle pilotproject ‘rijker door samen sparen’. In het pilotproject waren zeven spaarkringen actief. We willen het spaarkringprogramma nu gaan uitbreiden; het voor veel meer mensen mogelijk maken om mee te doen aan een spaarkring. Omdat we weten dat spaarkringen mensen helpen om sociaal en financieel weerbaarder te worden.

Met de projecttitel ‘de kracht van samen sparen’ benadrukken we dat de kracht van spaarkringen ligt in het samen doen. Sámen lukt het de leden om te sparen. Ze motiveren, inspireren en ondersteunen elkaar. Hierdoor werken de leden niet alleen aan hun financiële, maar ook aan hun sociale weerbaarheid.

In het project voeren we de volgende activiteiten uit:

 • Nieuwe partnerorganisaties en vrijwilligers informeren over spaarkringen
 • Trainen en coachen van nieuwe begeleiders van spaarkringen
 • Monitoren van de spaarkringen die in het pilotproject zijn gestart
 • Vormen van minstens 20 nieuwe spaarkringen, via partnerorganisaties en vrijwilligers
 • Verder werken aan het trainingsmateriaal, de handleiding van begeleiders en de map voor de leden van de spaarkringen

We verwachten de volgende resultaten:

 • Meer (welzijns)organisaties organiseren spaarkringen om hun doelgroep financieel en sociaal weerbaarder te maken
 • Meer nieuwe begeleiders zijn getraind en gecertificeerd en zetten zelfstandig nieuwe spaarkringen op
 • Twintig nieuwe spaarkringen, met in totaal 160 spaarkringleden, hebben vaardigheden ontwikkeld om zelfstandig door te gaan
 • De leden van de spaarkringen hebben hun vaardigheden vergroot en zijn financieel en sociaal weerbaarder geworden

Er starten spaarkringen in Amsterdam, Utrecht en De Bilt, Den Haag, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, Groningen, Maastricht.  Het project loopt van september 2020 tot eind 2021.

Gefinancierd door: Oranjefonds, Fonds 1818, Sobriëtas, Gemeente Amsterdam, Amsterdam Oost, VSBfonds, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

 

Europees spaarkringproject LETS SAVEE

LETS SAVEE staat voor: LEarning, Teaming up and Saving – SAVing groups for Employabiliy and Empowerment.

Zeven organisaties uit vijf landen doen mee aan dit project. Stichting Cash2Grow en De Haagse Hogeschool doen mee vanuit Nederland. Verder participeren organisaties uit Polen, Duitsland, Spanje en Italië:

Het project loopt van januari 2020 tot april 2022

Zo is het begonnen…

In Juni 2018 organiseerde de toen net opgerichte Stichting Cash2Grow, samen met De Haagse Hogeschool en MFC Polen, een internationale workshop over spaarkringen. De bovenstaande organisaties hebben daaraan bijgedragen. Deze korte video geeft een impressie van de dag:

Activiteiten LETS SAVEE

Spaarkringen vormen een uitstekend platform voor financiële educatie en training in ondernemersvaardigheden. De zeven projectpartners gaan training curricula ontwikkelen, ieder vanuit de eigen expertise en ervaring. De curricula omvatten besparingsstrategieën, goed gebruik van leningen, preventie van schulden, overzicht over de huishoudfinanciën en ondernemersvaardigheden. Door het ontwikkelen van trainingscurricula voor verschillende doelgroepen willen we de positieve impact op spaarkringleden vergroten en nieuwe doelgroepen bereiken.

Vier workshops vinden plaats over de volgende onderwerpen:

1) ontwikkelen van ondernemersvaardigheden en vergroten van inzetbaarheid van spaarkringleden (Spanje)

2) vergroten van financiële geletterdheid van spaarkringenleden (Italië)

3) bijdrage van spaarkringen aan de integratie van vluchtelingen (Duitsland);

4) strategieën om doelgroepen te bereiken (Nederland).

Hoe werken we samen?

Iedere organisatie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een onderdeel van het project.

 • Cash2Grow heeft de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een spaarmethode en training curricula voor financiële geletterdheid en ondernemerschap.
 • De Haagse Hogeschool is verantwoordelijk voor marktonderzoeken die in ieder land zullen worden gedaan. In de marktonderzoeken zullen verschillende doelgroepen worden geïdentificeerd, nieuwe strategische partners worden gezocht en de legale context van spaarkringen in kaart worden gebracht.
 • De Spaanse organisatie Fundació Servei Solidari ontwikkelt audiovisueel materiaal dat gebruikt kan worden voor promotie en training van spaarkringen.
 • De Duitse organisatie Savings Buddies is verantwoordelijk voor het schrijven van casestudies die de resultaten van de activiteiten voor een breder publiek toegankelijk maken.

Wat gebeurt er in Nederland?

 • In April 2021 organiseerde Cash2Grow voor de Europese partners een drietal ZOOM bijeenkomsten waarbij de volgende onderwerpen aan bod kwamen: de spaarkringmethode van Cash2Grow, de financiële educatie, training van begeleiders, strategieën om de doelgroepen te bereiken, en toekomstvisie van Cash2Grow.
 • Eind 2021 organiseert Cash2Grow een workshop over spaarkringen voor Nederlands publiek, waarbij de resultaten van het project zullen worden gepresenteerd.

Project ‘rijker door samen sparen’ in samenwerking met Stichting LIFT

Stichting LIFT organiseert Liftjeleven groepen, ook bekend als Budgetkringen. De twee stichtingen zijn complementair: Stichting LIFT heeft bijzondere kennis over ‘goed met geld’ omgaan en een uitgebreid netwerk, terwijl Stichting Cash2Grow expertise in huis heeft met betrekking tot spaarkringen.

Het project ‘rijker door samen sparen’ is een pilot om voorwaarden te scheppen om op grotere schaal spaarkringen in Nederland te vormen en die te begeleiden naar zelfmanagement.

De titel van het project ‘rijker door samen sparen’ vat de impact van spaarkringen samen: figuurlijk rijker door persoonlijke groei en onderlinge ondersteuning en letterlijk rijker door meer te doen met eigen – beperkte – financiële middelen.

Cash2Grow en LIFT voeren de volgende activiteiten uit:

 1. Ontwikkelen en testen van trainingsmateriaal
 2. Trainen en coachen van begeleiders van spaarkringen
 3. Starten van pilotspaarkringen, onder andere met deelnemers van Liftjeleven groepen

Gefinancierd door:

Internationale workshop

Het eerste project van stichting Cash2Grow was het organiseren van een internationale workshop op 19 juni 2018, in samenwerking met de Haagse Hogeschool en het Microfinance Centre in Polen: ‘Savings Group Movement in Europe– a new way to foster financial and social empowerment!’  De ongeveer vijftig deelnemers aan deze workshop waren onderzoekers verbonden aan verschillende universiteiten, docenten van de Haagse Hogeschool en vertegenwoordigers van (gemeentelijke) organisaties die zich richten op onder meer schuldhulpverlening, financiële educatie en migrantenondernemers. Enthousiaste deelnemers aan spaarkringen uit Spanje, Italië, Portugal, Duitsland, Polen en Oostenrijk droegen bij aan het succes van deze workshop.

Videoverslag van een minuut van deze dag:

Programma van de dag: https://www.thehagueuniversity.com/about-thuas/thuas-today/events-and-activities/details/2018/06/19/default-calendar/savings-group-movement-in-europe