Uit onderzoek van platform Wijzer in Geldzaken blijkt dat 41% van de Nederlanders wil sparen voor een financiële buffer, in 2020. Goede voornemens uitvoeren blijft toch vaak lastig. Door deelname aan een SPAARKRING is dat een stuk gemakkelijker en lukt sparen wél! Je inspireert elkaar. Inspireren is één van de kernwaarden van de spaarkringen. De andere waarden zijn: vertrouwen,  afspraken, transparantie en zelfbeheer.