Julie Lehmann promoveert op het onderwerp financiële zelfhulpgroepen screenshot online promotie Julie-Marthe Lehmann

Julie-Marthe Lehmann is één van de initiatiefnemers en adjunct-directeur van Stichting Cash2Grow. Daarnaast is zij docent-onderzoeker aan de Haagse Hogeschool binnen het lectoraat New Finance. Daar houdt zij zich bezig met onderwerpen zoals microsavings, community economics and financial literacy. Onlangs promoveerde zij aan de Vrij Universiteit Amsterdam op het onderwerp financiële zelfhulpgroepen, of in andere woorden, spaarkringen. In het onderstaande blog lees je haar persoonlijke verslag van deze feestelijke gebeurtenis.

Op 10 februari was het zo ver! Eindelijk mocht ik mijn proefschrift over het opzetten van financiële zelfhulpgroepen in Nederland verdedigen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanwege corona verliep de promotie anders dan gebruikelijk. Zoals iedereen inmiddels gewend is, vond ook deze gebeurtenis via ZOOM plaats. Ik stond dus met één van mijn twee paranimfen in het plaatselijke familiehotel Paterswolde terwijl de andere paranimf, mijn promotoren en de leden van promotiecommissie me vriendelijke vanuit het scherm toezwaaiden.

Na nogal vermoeiende weken met voorbereidingen midden in de lockdown en gesloten scholen, kon ik daadwerkelijk ervan genieten om de vragen van de commissieleden één voor één te beantwoorden.  Wat me voornamelijk vrolijk stemde was dat alle ‘opponenten’ het fenomeen van spaargroepen waardeerden en vonden dat het een bijzonder relevant onderzoek was voor deze tijd.

Voor mijn promotieonderzoek zette ik Amsterdam en Den Haag vijf spaargroepen op om de betekenis van financiële zelfhulpgroepen in Nederland te onderzoeken (2014-2017). Op basis van dit onderzoek kon ik aantonen dat de deelname aan een spaargroep zowel het sociale netwerk als het financieel inzicht van de leden vergroot. Dat financiële zelfhulpgroepen betekenis hebben, heeft ook te maken met de tijd waarin we leven. De verzorgingsstaat wordt steeds meer uitgekleed waardoor de sociale kwetsbaarheid van mensen is toegenomen. Ook is de particuliere financiële dienstverlening complexer geworden en bijna volledig gedigitaliseerd. Met als gevolg dat Nederlanders een minder persoonlijke band hebben met ‘hun’ bank. Hoe snel iemand financieel kwetsbaar kan worden bewijst wel de huidige coronacrisis.

Ik ben ontzettend blij dat we deze resultaten ook terug zien bij onze stichting Cash2Grow. In 2018 heb ik samen met Gabriëlle de stichting opgezet. De afgelopen jaren was ik nog druk bezig om mijn promotieonderzoek af te ronden. Het is nu klaar! En ik heb nu eindelijk de ruimte om me nog meer in te zetten voor het opzetten van spaarkringen in Nederland. Mijn dank is groot aan Gabriëlle die geduldig met mij op dit moment heeft gewacht en ondertussen bergen van werk heeft verzet.

Ben je benieuwd naar mijn proefschrift? Op de website van de Vrij Universiteit Amsterdam kun je mijn proefschrift downloaden. Ga naar: https://research.vu.nl/en/publications/balancing-the-social-and-financial-sides-of-the-coin-an-action-re.