Op 22 januari 2024 ontving Stichting Cash2Grow de Brouwer Vertrouwensprijs. De Brouwer Vertrouwensprijs wordt uitgereikt door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) aan hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt en dat wetenschappelijk onderbouwd kan worden.  De jury is onder de indruk van de kwaliteit en vindingrijkheid van Cash2Grow.

In een spaarkring is naast het sparen van geld ook het sociale aspect van groot belang. Stichting Cash2Grow is heel blij dat met de Brouwer Vertrouwensprijs erkenning wordt gegeven aan juist deze kant van spaarkringen. Door samen te sparen ontstaat er een snel groeiend vertrouwen onder de groepsleden. Dit vertrouwen vormt de basis voor het tweede deel van de spaarkringbijeenkomst, waarin leden aan de hand van materiaal van Cash2Grow met elkaar in gesprek gaan over geld, samenwerken en dromen waarmaken. Spaarkringlid Jaqueline zegt hierover: “Ik voel mij minder alleen, doordat ik mijn geldzorgen kan delen met anderen. Zij herkennen dat gevoel dat je aan het einde van de maand niet genoeg geld over hebt. We praten ook over andere zaken dan alleen maar geld. Als iemand ziek is, sturen we een kaartje en tijdens vakanties houden we elkaar op de hoogte. Het plan is om vanaf de volgende spaarperiode ook thuis bij elkaar af te spreken.”

Niet alleen het vertrouwen in elkaar groeit, maar ook het zelfvertrouwen wordt groter. “Ik durf vaker mijn mening te geven en ik heb ontdekt dat ik best goed ben in hoofdrekenen”, zegt Jaqueline hierover.

Dit groeiende vertrouwen draagt bij aan meer verbinding in de samenleving. Een spaarkringlid uit Den Haag vertelt dat ze, sinds ze lid is van haar spaarkring, ook vaker naar andere gelegenheden gaat waar ze nog meer mensen ontmoet. “Ik merk dat ik nu anders omga met mensen en dat ik het minder belangrijk vind wat mensen van mij vinden. Ik durf nu meer mezelf te zijn bij mensen buiten de spaarkring. Dit komt allemaal door de spaarkring, want ik voel me nu veel sterker en weet ik dat ik ertoe doe.”

Stichting Cash2Grow heeft tot doel dat spaarkringen algemeen bekend worden in Nederland, zodat iedereen die daar baat bij heeft mee kan doen aan een spaarkring. De toekenning van de Brouwer Vertrouwensprijs komt in een cruciale fase in de ontwikkeling van Cash2Grow. Na de eerste pioniersfase is de stichting nu volop in ontwikkeling om spaarkringen nog bredere bekendheid te geven. Met dit doel op het vizier wil Cash2Grow zich ontwikkelen tot een ondernemende stichting om zo, naast de samenwerking met partners in de welzijnssector, spaarkringen ook in te kunnen zetten in het onderwijs voor studenten en bedrijfsleven voor werknemers.

Meer achtergrondinformatie leest u in ons persbericht.

Foto: Vera Duivenvoorden