Cash2Grow staat in de laatste editie van Sociaal Bestek, een online tijdschrift voor specialisten op het gebied van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Barbara Does en Julie-Marthe Lehmann schreven voor dit tijdschrift een artikel waarin ze de sociale en financiële waarde van spaarkringen aantonen.

De auteurs zien een spaarkring als een waardevol instrument bij de uitvoering van taken in het sociaal domein. Een spaarkring verbetert de kwetsbare situatie van deelnemers, vergoot hun vaardigheden en verkleint het risico op problemen. Spaarkringen maken deelnemers zelfredzamer en hebben daarmee betekenis binnen de maatschappelijke ontwikkeling van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.

Barbara Does is politicoloog, strategisch specialist bij de Gemeente Harderwijk en werkt als vrijwilliger bij Cash2Grow. Julie-Marthe Lehmann is adjunct directeur van Cash2Grow, docent-onderzoeker aan de Hogeschool Den Haag en promoveerde afgelopen februari aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp financiële zelfhulpgroepen.