De resultaten uit onze interne evaluatie bevestigen weer opnieuw: spaarkringen verbeteren de financiële en sociale weerbaarheid van hun leden.

Om de effectiviteit van onze methode te meten, hebben we de zeven spaarkringen uit het pilotproject (2019-2020) intensief gevolgd en onderzocht. Aan het begin en aan het eind van de spaarperiode vulden de spaarkringleden een vragenlijst in met grotendeels dezelfde vragen. Hierdoor kregen we niet alleen een beeld van het profiel van de deelnemers, maar ook van de veranderingen die de spaarkringleden hadden doorgemaakt. Bovendien hielden we aan het eind van de spaarperiode hielden een workshop met de spaarkringleden om te bespreken wat zij aan de spaarkring hadden gehad.

Uit de analyse van deze kwantitatieve en kwalitatieve gegevens blijkt dat de deelname aan een spaarkring leidt tot meer grip op geld, een groei van het zelfvertrouwen, verbeterde sociale vaardigheden en een versterkt sociaal netwerk. Positieve resultaten zien we ook terug in de waardering van onze spaarkringen: deelnemers beoordelen de methode van Cash2Grow gemiddeld met een 9.

Benieuwd naar de overige resultaten? Klik hier om het interne evaluatieverslag ‘Financiële en sociale waarde van spaarkringen’ te lezen.