LETS SAVEE heeft recent de resultaten gepresenteerd van de casestudy van onze Italiaanse zusterorganisatie. De organisatie Labins (Laboratorio d’Innovazione Sociale) laat het succes zien van een gecombineerde aanpak, waarbij de methodologie van een spaargroep wordt gecombineerd met financiële educatie. De aanpak biedt handvatten voor wie weloverwogen keuzes wil maken rondom zijn of haar geldzaken.

Labins
Labins biedt sinds 2019 een uitgebreid opleidingsprogramma aan ter bevordering van de financiële geletterdheid. De organisatie biedt cursussen aan voor individuen, gezinnen, gemeenschappen en spaarkringen. Sinds het bestaan van het opleidingsprogramma heeft Labins 1.200 mensen getraind in financiële educatie en ondernemerschap. Daarnaast promoot Labins financiële en sociale inclusie, gendergelijkheid en de versterking van de rol van vrouwen in financieel management.

Resultaten
De casestudie laat zien dat een spaarkring een krachtig hulpmiddel is voor mensen met een klein inkomen die willen sparen. Een spaarkring biedt een veilige omgeving waarin de leden hun onderlinge relaties versterken en hun sociale netwerk vergroten. De casestudie uit Italië laat ook zien dat elk persoon de innerlijke kracht heeft om te sparen, zijn of haar leven kan verbeteren en anderen kan helpen.

LETS SAVEE
LETS SAVEE wordt gefinancierd door de Europese Unie vanuit het programma Erasmus Plus. In het project wisselen Europese partnerorganisaties ervaringen uit en ontwikkelen zij trainingsmateriaal ter verbetering van de financiële vaardigheden van spaarkringleden. Naast Italië en Nederland, zijn er in het project organisaties vertegenwoordigd uit Spanje, Duitsland en Polen.

Meer weten?
Ga naar de casestudy om de ervaringen van Labins te bekijken.