Op 24 en 25 juni waren er inspiratiebijeenkomsten voor spaarkringbegeleiders, waarbij we onze nieuwe spaarmethode hebben uitgelegd, de Stempelspaarkring. Bij inspiratiebijeenkomsten wisselen de begeleiders ervaringen en kennis uit en wordt ook een bepaald thema behandeld. Deze keer dus de Stempelspaarking. In plaats van een geschreven boekhouding, worden stempels gebruikt om de waarde van het spaargeld uit te drukken. De groep bepaalt de waarde van een stempel; per bijeenkomst kan de waarde van één tot tien stempels worden gespaard. Deze methode is erg geschikt voor groepen die moeite hebben met Nederlands lezen en schrijven.