Julie promoveert

Op 10 februari promoveert Julie-Marthe Lehmann op het onderwerp financiële zelfhulpgroepen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Julie is docent-onderzoeker aan de Haagse Hogeschool en één van de initiatiefnemers van de stichting Cash2Grow.

De titel van haar proefschrift luidt: Balancing the social and financial sides of the coin. An action research on setting up financial self-help groups in the Netherlands. In haar onderzoek toont Julie aan, dat de deelname aan een spaargroep zowel het sociale netwerk als het financieel inzicht van de leden vergroot.

Op basis van verbondenheid en onderling vertrouwen sparen leden van een spaargroep samen en verstrekken elkaar leningen. Dit soort groepen zijn in bijvoorbeeld Afrika gebruikelijker dan in Europa. In een tijd waarin de verzorgingsstaat wordt uitgehold en banken digitaliseren, laat het onderzoek zien dat een spaargroep door inbreng van de menselijk maat betekenis heeft voor juist financieel kwetsbare mensen in Nederland. Een spaargroep maakt deelnemers weerbaarder en voegt een alternatief toe aan het eenzijdige financiële landschap.

Wil je zien hoe Julie haar proefschrift verdedigt? Je kunt op 10 februari om 13.45 de promotie volgen op YouTube. Ga hiervoor naar: http://www.youtube.com/VUBeadlesOffice.