In oktober 2021 kwam in het kader van onze Europese samenwerking een filmploeg uit Barcelona (Servei Solidari) langs om het werk dat we met Cash2Grow in Nederland doen in beeld te brengen.
De camera werd gericht op verschillende spaarkringen en ook zijn er diverse interviews afgenomen bij het Cash2Grow team en met enkele spaarkringleden. De spaarkringen kwamen bij elkaar in sociale onderneming Vanhulley in Groningen en bij Educatief Centrum Oost in Amsterdam. Hieronder kun je het filmpje zien.