In opdracht van Cash2Grow heeft Movisie een onderzoek uitgevoerd naar onze werkwijze. Uit praktijk- en literatuuronderzoek blijkt dat de activiteiten binnen een spaarkring effectief bijdragen aan de financiële en sociale weerbaarheid van mensen en hun netwerk versterken.

Movisie concludeert dat de aanpak van Cash2Grow voldoet aan alle voorwaarden die gedragswetenschappen stellen aan effectieve interventies gericht op de bevordering van beoogd gedrag. Effectieve interventies moeten makkelijk, aantrekkelijk, tijdgebonden en sociaal zijn. Dat is precies wat spaarkringen zijn! Vandaar ook het advies van Movisie: ga door met dit veelbelovende initiatief!

Movisie heeft een theorie gestuurde effectevaluatie uitgevoerd. Het onderzoek is gecombineerd met een effectenarena en een ervaren-baatonderzoek dat eerder is uitgevoerd door Cash2Grow. Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken

Benieuwd naar de resultaten? Hier kun je het onderzoek van Movisie downloaden.