Afgelopen vrijdag zag het Cash2Grow team elkaar in Zwolle! Rianne, spaarkringbegeleider, coach en trainer, Heleen, regiocoördinator Den Haag en Schiedam en Julie en Gabriëlle als het directieteam. Samen maakten we plannen: hoeveel trainingen voor spaarkringbegeleiders gaan we waar geven, welke samenwerkingspartners gaan nieuwe spaarkringen opzetten en wat moeten we nog aanpassen aan ons trainingsmateriaal? Er gaat zeker veel gebeuren en we houden je graag daarvan op de hoogte!