Onderzoeker Silvia Bunt heeft gekeken naar de effectiviteit van sparen in een spaarkring op basis van literatuur en groepsgesprekken met spaarkringleden en begeleiders. Haar bevindingen beschrijft ze in een artikel voor de website Sociale Vraagstukken.

Silvia bezocht voor haar onderzoek drie spaarkringen van Cash2Grow. Bij binnenkomst bij de spaarkringen, vertelt Silvia, was de sfeer al goed. Mensen lijken elkaar persoonlijk goed te kennen waardoor het gezellig is en er een sfeer van ongedwongenheid heerst.

Al snel werd Silvia duidelijk dat de spaarkringen voor meer staan dan alleen gezamenlijk sparen en hierover leren. Naast dat het de financiële veerkracht van de leden vergroot, is een groot onderdeel van deze kringen het sociale aspect: de leden vinden begrip en herkenning bij elkaar, wisselen tips uit over het leven met weinig geld en bieden elkaar praktische en emotionele steun.

Silvia zag dat de ledenmap in praktijk ook actief gebruikt werd tijdens de bijeenkomsten. Ze is positief over de gebruiksvriendelijkheid van deze map. Eén van de deelnemers gaf hierover aan: ‘Ik kan als  voorzitter gewoon voorlezen wat er moet gebeuren tijdens een bijeenkomst. Dit staat duidelijk in de map en daardoor is het niet moeilijk.’

Silvia haar conclusie uit de literatuur en uit de bezoeken is dat samen sparen makkelijker is dan alleen en dat positieve sociale druk werkt. Daarnaast ervaren de leden ook praktische en sociale steun van de groep.

Lees het hele artikel van Silvia hier