Voor begeleiders hebben we een speciale omgeving gebouwd, waar je het materiaal van de cash2grow methode kunt vinden en downloaden.
Ga naar www.cash2grow.nl/begeleiders

Om de omgeving te kunnen bezoeken moet je een inloggen, deze inloggegevens krijg je na afloop van de training van het Cash2Grow team.
Mocht het niet lukken om in te loggen op de begeleidersomgeving, neem dan contact met ons op via info@cash2grow.nl